CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Pro lékaře

Při požadavku na konzilia v rámci IKEM a TN

Požadavek akutní dialýzy: tel.: 26 136 2169, 26 136 2170.

Požadavek nefrologického konzília:  objednání v pracovní době (pracovní dny 7,30 – 15,30h) na telefonní lince 77/2122, (26136 2122) či mobilním čísle: 731 129 099. Zároveň odešlete požadavek spolu s přiloženými výsledky doporučených vyšetření na e-mailovou adresu: mist@ikem.cz a současně na: sile@ikem.cz.

Při požadavku nefrologického vyšetření před nonrenální orgánovou transplantací prosíme o vyplnění příslušného formuláře, který zašlete spolu s výsledky a žádankou na výše uvedené e-mailové adresy.

Žádanku ke konziliárnímu vyšetření a formulář k vyšetření před nonrenální orgánovou transplantací naleznete v zápatí této stránky.


Při požadavku na hospitalizaci, překlad nebo amb. vyšetření pacienta

Komplikace u nemocných po transplantaci ledviny
prim. MUDr. Janka Slatinská, MUDr. Vladimír Hanzal - tel.: 26136 3220 - klinické odd., 26136 4110 - sekretariát kliniky

Biopsie vlastních ledvin
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., prim. MUDr. Janka Slatinská, MUDr. Vladimír Hanzal - tel.: 26136 3220 - klinické odd., 26136 4110 - sekretariát kliniky

Renovaskulární hypertenze
MUDr. Tomáš Roháľ- tel. 733 616 672

Ostatní
MUDr. Janka Slatinská, MUDr. Vladimír Hanzal - tel.: 26136 3220

Vyšetření v transplantační ambulanci 
MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D. - tel.: 734 795 252

Vyšetření v předtransplantační  ambulanci
p. Věra Kočová - tel.: 26 136 4120, MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D.,  tel. 734 795 252

Vyšetření v nefrologické ambulanci
MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D., tel. 734 795 252

Program transplantací ze žijících dárců
Bc. Renata Zámečníková - tel.: 26136 5300, 602 162 489
Mgr. Tereza Neradová, DiS, tel.: 261365300, 603 344 373
MUDr. Janka Slatinská - tel.: 26136 3220

Vyšetření v Clearancové laboratoři
Bc. Milena Čáslavská, tel. 26136 2122, 731 129 099

Mgr. Silvie Lebedová, tel. 26136 2122, 731 648 399
MUDr. Jan Havlín, Ph.D., tel. 775 216 790

Poruchy kostního metabolismu

Bc. Milena Čáslavská, tel. 26136 2122, 731 129 099, e-mail: mist@ikem.cz
Silvie Králová, tel. 26136 2122, 731 648 399, sile@ikem.cz
MUDr. Jitka Štěpánková - tel.: 26136 2169, 26136 2188

Peritoneální dialýza
pí Pavla Kaňková - tel.: 26136 2170, 2127
doc. Alena Paříková, Ph.D. - tel.: 26136 2169


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít