CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Program biopsie vlastních ledvin

Na KN poskytujeme komplexní péči nemocným s různým stupněm postižení funkce ledvin. U nemocných v indikovaných případech provádíme biopsii ledviny, ke které pacienty hospitalizujeme. Jde zejména o pacienty s nálezem vysokého množství bílkoviny v moči, krve v moči, či o pacienty, u kterých došlo k rychlému zhoršení funkce ledvin a je předpoklad, že určení přesné diagnozy přispěje k další léčbě.


Pro pacienty

Kdy a proč se biopsie ledviny provádí

Biopsie patří k základním vyšetřovacím metodám u onemocnění ledvin. Je to výkon, který umožňuje získat malý vzorek tkáně ledviny k vyšetření pod mikroskopem. Provádí se v situaci, kdy ostatní vyšetřovací metody neumožňují bezpečně určit typ onemocnění a je předpoklad, že určení diagnózy přispěje k další léčbě. Nejčastěji to je při podezření na různé typy zánětu ve vlastních ledvinách (při podezření na rychle progredující glomerulonefritidu, při nejasném akutním renálním selhání, při podezření na chronickou glomerulonefritidu atd.). Samozřejmě provádíme biopse transplantovaných ledvin při podezření na zhoršení jejich funkce nebo podle protokolu.

Jak se biopsie provádí

Biopsie se provádí s pomocí ultrazvuku (sonografie) a v lokální anestezii. Vlastní vpich do ledviny s odebráním vzorku trvá jen několik vteřin. Většinou se provádí více než jeden vpich, aby bylo zaručeno, že množství vzorku bude dostatečné pro určení správné diagnózy. Po biopsii je nutné zachovávat klid na lůžku do druhého dne. Po výkonu je též potřeba dostatečně pít. Sestry Vám budou v pravidelných intervalech měřit krevní tlak a kontrolovat moč, jestli se v ní po biopsii neobjeví krev.

Možné komplikace biopsie

Komplikace biopsie ledviny nejsou časté. Nejvíce si pacienti po výkonu stěžují na bolesti zad související s dlouhým ležením na lůžku. Ledvina je bohatě prokrvený orgán, a proto může též dojít k poranění drobné cévy v ledvině, které se projeví vznikem krevní sraženiny v okolí ledviny nebo červeným zbarvením moči. Tato komplikace se vyskytuje asi u 10% biopsií a vyžaduje pouze prodloužit klid na lůžku po biopsii do té doby, než krvácení samo ustane. Jen velmi vzácně je nutné nahradit krevní ztráty transfúzí a zcela výjimečně je krvácení nutno zastavit angiografickým nebo chirurgickým zákrokem.

Kdy bude výsledek

Předběžný výsledek biopsie bývá k dispozici již v den výkonu nebo v den následující. Definitivní zhodnocení zahrnuje speciální zpracování, a proto trvá několik dní až 2 týdny.

Jak se chovat po zákroku

Po biopsii trvá ještě 1-2 týdny než se ledvina zhojí pevnou jizvou. V této době je třeba se vyvarovat nošení těžkých věcí, velké fyzické námahy, skoků atd.


Pro lékaře

Jak objednat pacienta, kontakty a telefony

Na Klinice nefrologie IKEM provádíme standardně biopsie vlastních ledvin. Přijetí pacienta indikovaného k biopsii ledviny je nutno nejprve osobně domluvit.

 • vedoucí lékař klin. oddělení -  MUDr. Janka Slatinská - tel. 26 136 3220, jnsl@ikem.cz
 • zástupce vedoucího lékaře klin. oddělení - MUDr. Vladimír Hanzal - tel. 26 136 3220, vlhn@ikem.cz
 • přednosta kliniky - Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. - tel.: 26 136 4110, onvi@ikem.cz


Potřebná vyšetření

Pacienty, prosíme, vybavte k hospitalizaci aktuální lékařskou zprávou obsahující základní anamnézu, aktuální medikaci a výsledky posledních vyšetření:

 • základní biochemie,
 • koagulačních parametrů,
 • krevního obrazu,
 • vyšetření močového sedimentu, proteinurie a kultivace moči,
 • sonografie vlastních ledvin.


Omezení léků před biopsií

Před biopsií je třeba na 7 dní vysadit protidestičkové preparáty, warfarinizované pacienty je třeba předem převést na terapii nízkomolekulárním heparinem.

www.mojemedicina.cz/lekar-o-nemoci/biopsie-ledviny/


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít