CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Informace pro pacienty s renovaskulární hypertenzí a rezistentní hypertenzí

Pro pacienty po transplantaci ledviny

V pracovní době kontaktujte koordinátorky péče o pacienty po transplantaci ledviny:

Martinu Ondrákovou nebo Bc. Adélu Suchou
Tel.: 261 362 161 nebo 261 363 220 
Mob: 739 681 960
e-mail: koordinator.nefrologie@ikem.cz

Mimo pracovní dobu kontaktujte službu konajícího lékaře na tel.: 261 363 220.

Pro nefrologické pacienty

V pracovní době kontaktujte ambulanci svého ošetřujícího lékaře.
Můžete nám také zaslat dotaz do poradny.

Program léčby renovaskulární hypertenze má v IKEM dlouholetou tradici. Renovaskulární hypertenze znamená zvýšení systémového krevního tlaku způsobené částečným nebo úplným uzávěrem jedné nebo obou ledvinných tepen, popřípadě jejich větví. Představuje 1 až 2 % všech případů vysokého krevního tlaku a je jednou z nejčastějších příčin léčitelné hypertenze.

Onemocnění se může vyskytnout v jakémkoliv věku, liší se přičinou zúžení tepny. U starších nemocných (obvykle mužů) je nejčastější příčinou zúžení ledvinné tepny ateroskleróza, u mladších pacientů (obvykle žen) jsou to vazivové změny tepenné stěny (tzv. fibromuskulární dysplazie). Vzácnějšími příčinami zúžení, popř. uzávěru tepny, jsou embolie (uzávěr tepny nejčastěji krevní sraženinou), úrazové postižení nebo zevní útlak ledvinné tepny.

Ledviny hrají klíčovou roli v dlouhodobé regulaci krevního tlaku. Aby mohlo onemocnění ledvinné tepny vyvolat renovaskulární hypertenzi, musí být její průsvit zmenšen nejméně o 60-70 %. Snížený průtok krve ledvinami je pro ně signálem ke zvýšení krevního tlaku a tím zachování průtoku krve postiženou ledvinou. Tato reakce je život zachraňující např. při závažném krvácení, v případě zúžení ledvinné tepny však může vyvolat renovaskulární hypertenzi. Ne každé zúžení ledvinné tepny ale způsobí vysoký krevní tlak.

Onemocnění se diagnostikuje zobrazovacími metodami - duplexní dopplerovskou sonografií (USG), dynamickou scintigrafií, počítačovou tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí (MR).

Dříve byla nutná cévní operace, v současnosti je možné provedení tzv. PTRA-perkutánní transluminální renální angioplastiky. Kromě příznivého vlivu na krevní tlak je cílem zákroku i zachování funkční tkáně ledvin a zabránění zhoršování ledvinných funkcí. Důležité je správné načasování tohoto výkonu. Vlastní výkon je prováděn při krátkodobé hospitalizaci. Pacienti jsou poté kontrolováni v pravidelných intervalech v ambulanci IKEM.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít