CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Clearancová laboratoř

Program vyšetření tubulárních funkcí

 • Poskytujeme konsiliární vyšetření a konsultace v oblasti poruch vnitřního prostředí - tzn. poruch acidobazické rovnováhy, iontových dysbalancí a tubulárních dysfunkcí, včetně polyurických stavů. 
 • Tubulární funkce vyšetřujeme na základě maximální koncentrační schopnosti, acidifikačního testu a kvantitativního posouzení tubulárního transportu dané látky. Jejich porucha může být přítomna ještě před poklesem glomerulární filtrace. 
 • V rámci diferenciální diagnózy poruch homeostázy vnitřního prostředí souvisejících stubulointersticiálními funkcemi zajišťujeme ve spolupráci s dalšími specialisty endokrinologické a genetické vyšetření. 
 • Dle domluvy je možné konsultovat i výsledky vyšetření, které již má pacient provedené. 
 • V případě potřeby zajišťujeme následnou dispenzarizaci pacientů. 

 

Postup

 • Při referenci pacienta, prosím, zašlete lékařskou zprávu s podrobnou anamnézou, aktuální medikací a laboratorními výsledky: sérové a močové koncentrace Na, K, Cl, Ca, Mg, Pi, OSM, urey a kreatininu, sérové koncentrace albuminu, ASTRUP, močový sediment - vše odebrané z ranních vzorků v jedné době (není nutný sběr moči). 
 • Zprávu lze zaslat elektronicky (nebo poštou na adresu koordinátorky pí. Mileny Štollové) e-mail: mist@medicon.cz
 • Pacienta pozveme do naší ambulance v nejbližším možném termínu (informaci o termínu obdržíte do dvou týdnů od žádosti o konsultaci), podle potřeby s již zajištěným termínem potřebných laboratorních vyšetření. Tato vyšetření budou naplánována na stejný den, jako vstupní či opakovaná konsultace.
 • Pacienta jsme schopni komplexně vyšetřit během 2 ambulantních návštěv a podle rozsahu a povahy nálezu ho dále sledovat či poskytovat konsultace.
 • Konsultace je možné uskutečnit i elektronicky, telefonicky či běžnou poštou – naše vyjádření, rozvahu a doporučení obdržíte do dvou týdnů. 

 

Koordinátorkou programu je pí. Milena Štollová - Tel.: 731 648 399 nebo e-mail: milena.stollova@ikem.cz

MUDr. Jan Havlín, Ph.D. 
tel.: 775 216 790
e-mail: jan.havlin@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít