CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Pro ošetřující lékaře dialyzovaných pacientů plánovaných k hospitalizaci v rámci IKEM nebo TN

Pro ošetřující lékaře dialyzovaných pacientů plánovaných k hospitalizaci v rámci IKEM nebo TN

Dialyzační středisko IKEM je součástí Kliniky nefrologie TC IKEM. Na oddělení je deset dialyzačních lůžek. Středisko zajišťuje dialýzy pacientů hospitalizovaných v IKEM a dále se stará o kmenové pacienty v pravidelném dialyzačním programu. 

U pacientů vyžadujících intenzivní péči jsou dialýzy prováděny externě přímo u lůžka. V minulém roce bylo na našem oddělení provedeno 9000 dialýz, z toho 800 výkonů na jednotkách intenzivní péče.  

Naše oddělení provádí široké spektrum procedur - klasické dialýzy, hemodiafiltrace pre- i postdiluční, plazmaferézy (v loňském roce 220 výkonů) a imunoadsorbce. Máme zkušenosti s antikoagulací heparinovou i citrátovou. Spolupracujeme s oddělením anesteziologicko-resuscitačním, kde se provádí kontinuální metody náhrady funkce ledvin. Ročně zavádíme okolo dvou set centrálních žilních katetrů, z toho je kolem 30 permanentních. 

V péči našeho střediska je chronicky ošetřováno 30 peritoneálně dialyzovaných pacientů, poskytujeme konzultace při komplikacích PD pacientů z jiných center, komplikacích infekčních i neinfekčních. Kromě konzultační činnosti nabízíme krátko- i dlouhodobé stáže v rámci postgraduálního vzdělávání. Přesnou náplň stáže, délku a termín je možno individuálně dohodnout na sekretariátu Kliniky nefrologie IKEM (tel. č. 261364110).

Zajištujeme nezbytnou dialyzační terapii (HD, HDF, PD) pro všechny nemocné hospitalizované v IKEM a v TN.

Před plánovanou hospitalizací pacienta prosíme o

  • kontaktování HDS s předstihem (naplánování termínu 1. HD) na tel. 26136 2169, 26136 2170
  • vybavení pacienta aktuální lékařskou zprávou se základními dialyzačními parametry (SV, typ dialyzátoru, typ dialyzátu, heparinizace, cévní přístup-Q/VT, očkování proti hepatitidě, průměrné mezidialyzační přírůstky)
  • Pacienty dialyzované peritoneální dialýzou můžeme kdykoli zařadit do našeho peritoneálního chronického programu, do chronického hemodialyzačního programu podle našich kapacitních možností.

Ohledně zařazení nových pacientů kontaktujte vedoucí lékařku dialyzačního oddělení - prim. MUDr. Alenu Paříkovou,Ph.D., tel. 261 36 2164, 2169 nebo 2170.

Kontakty

Oddělení dialýzy, tel.: 26136 2169, 26136 2170
Vedoucí lékař dialyzačního oddělení: prim. MUDr. A. Paříková, Ph.D.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít