CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Program transplantace ledvin od zemřelých dárců

Transplantace ledviny, pokud je možná, představuje nejlepší metodu léčby chronického selhání ledvin. Do čekací listiny na transplantaci ledviny zařazuje pacienty na návrh ošetřujícího nefrologa lékař transplantačního centra. Před vlastním zařazením je potřeba provést celou řadu různých vyšetření, která jsou nutná k tomu, aby se po transplantaci vyloučily závažné komplikace.

Jste-li zařazeni na čekací listinu k transplantaci ledviny, je nezbytné mít vždy zapnutý mobilní telefon a být tak nepřetržitě k dispozici, aby Vás transplantační tým mohl, objeví-li se vhodná ledvina, co nejdříve kontaktovat.

Je užitečné mít již předem připravené zavazadlo se základními potřebami do nemocnice. Po zavolání již nic nejezte ani nepijte, nekuřte. Zachovejte klid a jeďte ihned do nemocnice.

Po příchodu do IKEM se podrobíte řadě vyšetření. Jsou obvyklou součástí přípravy na operaci a jsou prováděna proto, aby byla jistota, že se Váš aktuální zdravotní stav (oproti vyšetřením v předtransplantační ambulanci) nezměnil. 

Podrobíte se celkovému fyzikálnímu vyšetření (krevní tlak, tep, teplota a tělesná váha) a budou Vám odebrány vzorky krve na vyšetření. V závislosti na hladině draslíku v krvi a na tělesné váze bude možná před operací zapotřebí dialýza.

Při operaci chirurg v celkové anestezii transplantuje odebranou ledvinu do pravé nebo levé jámy kyčelní. Ledvina ale nebude uložena v dutině břišní, to znamená, že nebude v přímém kontaktu s nitrobřišními orgány. Cévy ledviny budou napojeny na cévy zásobující dolní končetinu a její močovod bude voperován do močového měchýře. Do močovodu ledviny může chirurg zavést plastikovou trubičku, která se v budoucnu cystoskopicky odstraní. Chirurg rovněž při operaci zavede močovou cévku do močového měchýře, aby nedocházelo k jeho nežádoucímu napětí. Tato cévka se většinou odstraní čtvrtý pooperační den.

Před transplantací přijímající lékař zavede centrální žilní kanylu. Kanyla je potřebná po dobu nejméně dvou dnů a budou do ní podávány infuze tekutin a potřebných léků. Na dialýze bývá udržována váha tzv. suchá, tedy nejnižší, kterou nemocný toleruje; podané infuze ale způsobí, že váha po transplantaci bude přechodně podstatně vyšší, než je nemocný zvyklý.

Po transplantaci je nemocný krátce hospitalizován na anesteziologickém pracovišti, ale můžete být z operačního sálu převezen přímo na náš pokoj intermediální péče. Z tohoto pokoje se pak po stabilizaci stavu přesunete na běžný pokoj, který má dvě nebo tři lůžka. Je možné žádat nadstandardně vybavený jednolůžkový pokoj.

Doba hospitalizace samozřejmě závisí na možných komplikacích. Při zcela nekomplikovaném průběhu jsou nemocní propouštěni obvykle 10.-12. den po transplantaci, v případě komplikací může být ale doba dvojnásobná či delší. Mezi hlavní komplikace, ke kterým může dojít během pobytu po transplantaci ledviny patří krvácení, infekce, únik moči z močovodu do okolí a odhojovací reakce, tzv. rejekce.

Během hospitalizace jsou denně prováděny odběry krve s cílem sledování řady parametrů, včetně funkce transplantované ledviny. Velmi často budou prováděna ultrazvuková vyšetření a v případě potřeby i další vyšetření. Pokud zjistíme, že se funkce transplantované ledviny zhoršila, je často nutné vyloučit její odhojování provedením biopsie. Při té lékař speciální jehlou odebere malý vzorek tkáně z transplantované ledviny. Ten je pak ještě ten den zpracován v laboratoři. Pokud se odhojování (rejekce) potvrdí, je třeba posílit léčbu (nejčastěji infúzemi kortikoidů, případně dalšími preparáty).

Biopsie štěpu jsou na našem pracovišti prováděny i z tzv. protokolárních důvodů, a to ve třetím měsíci po transplantaci. Třetí měsíc je doba, kdy může být přítomné odhojování ledviny, které se neprojeví přímo zhoršením její funkce, a proto není rozpoznáno. Neléčení by vedlo k pomalému, ale nezadržitelnému zhoršování funkce transplantované ledviny. Mohou být rovněž zjištěny známky toxicity léků, které nemocní dostávají. Cílem těchto biopsií je rozhodnout o další imunosupresivní léčbě.

Po propuštění jsou po dobu funkce transplantované ledviny nemocní sledováni v naší ambulanci nebo na lůžkovém oddělení kliniky. V případě, že nemocní bydlí daleko, mohou být také sledováni určeným nefrologem poblíž svého místa bydliště. Kontroly jsou zpočátku po týdnu, později až po měsíci. Po druhém roce je běžné sledování po třech měsících. V případě potíží je nemocným k dispozici koordinátorka, která může pomoci zajistit vyšetření u lékaře transplantačního centra.

Institut klinické a experimentální medicíny je pracovištěm, které se také intenzivně zabývá lékařským výzkumem. Cílem tohoto výzkumu je přinést nové poznatky o onemocněních, jejich léčbě a její účinnosti. Výsledky tohoto výzkumu přináší prospěch dalším nemocným podstupujícím stejnou léčbu. Bez lékařského výzkumu by nebyl pokrok v medicíně vůbec možný. Často jsou proto nemocní tázáni, zda-li se některého projektu zúčastní. Účast v nich je vždy dobrovolná a bez písemného souhlasu není možná. Vždy jsou nemocní písemně informováni o povaze studie/projektu a je také vysvětlena jeho povaha, výhody i úskalí.

Transplantace ledviny je šancí na nový plnohodnotný život. Proto, aby byla léčba úspěšná, je třeba plné informovanosti a především spolupráce ze strany nemocných.

V případě dotazů či obtíží po transplantaci kontaktujte koordinátorku klinického oddělení na tel. 739 681 960 nebo e-mailem: koordinator.nefrologie@ikem.cz.
Další informace o transplantaci ledviny můžete najít na www.transplantace.eu.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít