CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Program transplantace ledviny od kadaverosního dárce

Program transplantace ledviny od kadaverosního dárce

V současné době jsou všichni potencionální příjemci ledviny od kadaverózního dárce vyšetřeni v Předtransplantační ambulanci Kliniky nefrologie IKEM. Toto vyšetření probíhá na základě objednání nemocného jeho ošetřujícím nefrologem, resp. lékařem dialyzačního střediska.

Podmínkou objednání je zaslání strukturované lékařské zprávy (viz níže), spolu s požadavkem na zařazení nemocného na čekací listinu. Na základě této zprávy bude ošetřujícímu lékaři sdělen termín návštěvy pacienta v Předtransplantační ambulanci.

Naší společnou snahou je co nejrychlejší zařazení pacienta na čekací listinu k transplantaci ledviny, proto Vás žádáme o zaslání kompletní lékařské zprávy nezbytné pro vyšetření v Předtransplantační ambulanci. V případě, že předem zaslaná lékařská zpráva neobsahuje kompletní údaje, doporučujeme nejprve jejich doplnění (individuálně dle komorbidit nemocného). Poté je pacient objednán k vyšetření do Předtransplantační ambulance. Cílem tohoto opratření je, aby byla návštěva nemocného v Předtransplantační ambulanci finálním krokem umožňujícím kvalitní posouzení jeho transplantability a rychlé zařazení na čekací listinu.

Výstupem vyšetření v Předtransplantační ambulanci je zpráva se závěrem, zda je možné pacienta na čekací listinu zařadit, či je nezbytné doplnit další vyšetření pro posouzení transplantability nebo zda klinický stav pacienta a/nebo jeho komorbidity tranplantaci ledviny neumožňují. Pokud je nezbytné doplnit další vyšetření, je ve zprávě doporučen další postup (např. absolvování vyšetření v IKEM), popřípadě je nemocný pozván ke kontrolnímu vyšetření v Předtransplantační ambulanci.

DO PŘEDTRANSPLANTAČNÍ AMBULANCE OBJEDNÁVEJTE NEMOCNÉ U VĚRY KOČOVÉ, NA TEL. 261364120, NEBO NA veko@ikem.cz.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ SE, PROSÍM, OBRACEJTE NA VEDOUCÍHO LÉKAŘE PŘEDTRANSPLANTAČNÍ AMBULANCE - MUDr. SILVII RAJNOCHOVOU BLOUDÍČKOVOU, PhD., tel. 734795252, či sibl@ikem.cz, NEBO NA VĚRU KOČOVOU (viz výše).

Recentně, pacienty dlouhodobě zařazené, vyššího věku (cca nad 65 let) či se závažnými komorbiditami zveme s aktuálními vyšetřeními na kontrolu do Předtransplantační ambulance k přešetření jejich stavu a zhodnocení transplantability individuálně.

Vážení kolegové, v níže zobrazených souborech naleznete aktuální algoritmy předtransplantačního vyšetření nemocných a informace ze společných setkání Kliniky nefrologie a spolupracujících nefrologů.

Soubory ke stažení

pptx
Bezprostřední důvody kontraindikace transplantace ledviny na Klinice nefrologie.pptx 198.628 kB
Stáhnout
pptx
eZprava jako nástroj předTx ambulance.pptx 5837.115 kB
Stáhnout
pdf
Regionální rozdíly v zařazování do WL.pdf 1088.954 kB
Stáhnout
pdf
Stanovení anti-HLA protilátek a interpretace.pdf 1255.877 kB
Stáhnout
pptx
Nové algoritmy pre-tx vyš..pptx 435.24 kB
Stáhnout
pptx
Současný algoritmus kardiologického vyšetření před zařazením do WL.pptx 64.783 kB
Stáhnout
pdf
IKEM_žádanka o imunogenetické vyšetření.pdf 700.222 kB
Stáhnout
pdf
IKEM_žádanka o vyšetření protilátek_čtvrtletní_před txL.pdf 545.229 kB
Stáhnout
pdf
Výsledky transplantací ledvin.pdf 1283.264 kB
Stáhnout
pdf
Uroinfekce a sepse po tx ledviny.pdf 994.649 kB
Stáhnout
pdf
Tx od žijících dárců v ikem.pdf 532.507 kB
Stáhnout
pdf
Nutná vyšetření před zařazením na čekací listinu z pohledu urologa.pdf 154.726 kB
Stáhnout
pdf
Ambulantní sledování pacientů po tx.pdf 877.942 kB
Stáhnout
pdf
Struktura lékařské zprávy k vyšetření pacienta v předtransplantační ambulanci.pdf 376.106 kB
Stáhnout
pdf
Algoritmus urologického vyšetření.pdf 350.34 kB
Stáhnout

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2018. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
Strava
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím