CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Program transplantace ledviny od kadaverosního dárce

Program transplantace ledviny od kadaverosního dárce

V současné době jsou všichni potencionální příjemci ledviny od kadaverózního dárce vyšetřeni v Předtransplantační ambulanci Kliniky nefrologie IKEM. Toto vyšetření probíhá na základě objednání nemocného jeho ošetřujícím nefrologem, resp. lékařem dialyzačního střediska.

Podmínkou objednání je zaslání strukturované lékařské zprávy (viz níže), spolu s požadavkem na zařazení nemocného na čekací listinu. Na základě této zprávy bude ošetřujícímu lékaři sdělen termín návštěvy pacienta v Předtransplantační ambulanci.

Naší společnou snahou je co nejrychlejší zařazení pacienta na čekací listinu k transplantaci ledviny, proto Vás žádáme o zaslání kompletní lékařské zprávy nezbytné pro vyšetření v Předtransplantační ambulanci. V případě, že předem zaslaná lékařská zpráva neobsahuje kompletní údaje, doporučujeme nejprve jejich doplnění (individuálně dle komorbidit nemocného). Poté je pacient objednán k vyšetření do Předtransplantační ambulance. Cílem tohoto opratření je, aby byla návštěva nemocného v Předtransplantační ambulanci finálním krokem umožňujícím kvalitní posouzení jeho transplantability a rychlé zařazení na čekací listinu.

Výstupem vyšetření v Předtransplantační ambulanci je zpráva se závěrem, zda je možné pacienta na čekací listinu zařadit, či je nezbytné doplnit další vyšetření pro posouzení transplantability nebo zda klinický stav pacienta a/nebo jeho komorbidity tranplantaci ledviny neumožňují. Pokud je nezbytné doplnit další vyšetření, je ve zprávě doporučen další postup (např. absolvování vyšetření v IKEM), popřípadě je nemocný pozván ke kontrolnímu vyšetření v Předtransplantační ambulanci.

DO PŘEDTRANSPLANTAČNÍ AMBULANCE OBJEDNÁVEJTE NEMOCNÉ U PAVLY SCHATTAUEROVÉ NA TEL. 26136 2187 ČI 731 692 628 NEBO NA schp@ikem.cz.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ SE, PROSÍM, OBRACEJTE NA VEDOUCÍHO LÉKAŘE PŘEDTRANSPLANTAČNÍ AMBULANCE - MUDr. SILVII RAJNOCHOVOU BLOUDÍČKOVOU, PhD., tel. 734795252, či sibl@ikem.cz, NEBO NA VĚRU KOČOVOU (viz výše).

Recentně, pacienty dlouhodobě zařazené, vyššího věku (cca nad 65 let) či se závažnými komorbiditami zveme s aktuálními vyšetřeními na kontrolu do Předtransplantační ambulance k přešetření jejich stavu a zhodnocení transplantability individuálně.

Vážení kolegové, v níže zobrazených souborech naleznete aktuální algoritmy předtransplantačního vyšetření nemocných a informace ze společných setkání Kliniky nefrologie a spolupracujících nefrologů.

Soubory ke stažení

pptx
Bezprostřední důvody kontraindikace transplantace ledviny na Klinice nefrologie.pptx 198.628 kB
Stáhnout
docx
Urologické vyšetření před Tx ledviny.docx 16.291 kB
Stáhnout
pptx
eZprava jako nástroj předTx ambulance.pptx 5837.115 kB
Stáhnout
pdf
Regionální rozdíly v zařazování do WL.pdf 1088.954 kB
Stáhnout
pdf
Stanovení anti-HLA protilátek a interpretace.pdf 1255.877 kB
Stáhnout
pptx
Nové algoritmy pre-tx vyš..pptx 435.24 kB
Stáhnout
pptx
Současný algoritmus kardiologického vyšetření před zařazením do WL.pptx 64.783 kB
Stáhnout
pdf
IKEM_žádanka o imunogenetické vyšetření.pdf 700.222 kB
Stáhnout
pdf
IKEM_žádanka o vyšetření protilátek_čtvrtletní_před txL.pdf 545.229 kB
Stáhnout
pdf
Výsledky transplantací ledvin.pdf 1283.264 kB
Stáhnout
pdf
Uroinfekce a sepse po tx ledviny.pdf 994.649 kB
Stáhnout
pdf
Tx od žijících dárců v ikem.pdf 532.507 kB
Stáhnout
pdf
Nutná vyšetření před zařazením na čekací listinu z pohledu urologa.pdf 154.726 kB
Stáhnout
pdf
Ambulantní sledování pacientů po tx.pdf 877.942 kB
Stáhnout
pdf
Struktura lékařské zprávy k vyšetření pacienta v předtransplantační ambulanci.pdf 376.106 kB
Stáhnout

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít