CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Program renovaskulární hypertenze

V případě podezření na renovaskulární hypertenzi se onemocnění diagnostikuje zobrazovacími metodami - duplexní dopplerovskou sonografií (USG), počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MR) nebo přímo invazivní angiografií, posouzení relativní funkce obou ledvin pak dynamickou scintigrafií.

S vývojem nových antihypertenziv a rozvojem endovaskulárních (provedených vnitřkem cévy) metod ustupují dříve prováděné cévní operace do pozadí, v současnosti je možné u většiny pacientů provedení miniinvazivního výkonu tzv. PTRA - perkutánní transluminální renální angioplastiky. Kromě příznivého vlivu na krevní tlak je cílem zákroku i zachování funkční tkáně ledvin a zabránění zhoršování ledvinných funkcí. Důležitá je správná indikace a načasování tohoto výkonu. Vlastní výkon je prováděn při krátkodobé hospitalizaci. Pacienti jsou poté kontrolováni v pravidelných intervalech v ambulanci IKEM.

Při podezření na tuto diagnózu kontaktuje:

Adresa: KN IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

Prosíme, referujte pacienty s aktuální lékařskou zprávou obsahující základní anamnézu, aktuální medikaci a poslední laboratorní vyšetření zahrnující:

  • základní laboratorní odběry včetně parametrů renálních funkcí (GF a proteinurie),
  • koagulační parametry a krevní skupinu,
  • popis sonografického vyšetření a dalších zobrazovacích metod.

Pro posouzení  vhodnosti zákroku je nutné přiložit CD/DVD záznam provedené zobrazovací metody.

Warfarinizované pacienty je potřeba v dostatečném předstihu převést na terapii nízkomolekulárním heparinem.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít