CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Program transplantace ledvin od žijících dárců

Transplantace ledviny v současné době představuje metodu léčby chronického renálního selhání. Dlouhodobé výsledky transplantací od žijících dárců jsou výrazně lepší v porovnání s transplantacemi od zemřelých dárců. Důležitým faktorem zlepšujícím dlouhodobé výsledky je i možnost načasování transplantace jako takové a provedení ještě v době před zahájením dialýzy.

Dárcem se může stát jakákoli osoba příbuzná nebo nepříbuzná, starší 18ti let, způsobilá k právním úkonům. Součástí je podrobné vyšetření možného dárce s cílem vyloučit nebo minimalizovat riziko poškození zdraví vyplývající z operačního výkonu a pooperačního průběhu. 

Jednou z možností je, že ošetřující nefrolog patřičně vyšetří jak příjemce, tak potencionálního dárce a pak je předá transplantačnímu centru k definitivnímu posouzení transplantability. Druhou možností je oslovit přímo transplantační centrum se žádostí kompletního vyšetření příjemce a dárce(ů). 

Dárcovství

Jedním z kritérií umožňující transplantaci ledviny je shoda v krevní skupině. V případě shody se dárcem může stát jakákoli emotivně-spřízněná osoba příbuzná či nepříbuzná. Neshoda v krevní skupině ale nevylučuje možnost transplantace od žijícího dárce. Řešením je tzv. párová transplantace, kdy dochází k výměně ledvin mezi dvěma dvojicemi. 

Pro zvýšení pravděpodobnosti realizace této transplantace existuje v IKEM registr potencionálních dvojic. Definitivní rozhodnutí o možnosti darování ledviny by mělo být učiněno po dohodě ošetřujícího nefrologa a transplantačního centra IKEM.

Délka hospitalizace po dárcovské nefrektomii je průměrně 5 dní. Další pravidelná nefrologická péče je celoživotně bezplatně zajišťována zpravidla nefrologem, který ošetřuje i příjemce.

Podrobně o darování ledviny žijícím dárcem:

Transplantace ledvin od žijících dárců
Počet transplantací od žijících dárců v IKEM, 2002 – 2015
Vyšetření, kontraindikovaní žijící dárci a realizované transplantace v IKEM v letech 2003 –2015

Příjemce

Vyšetření příjemce se shoduje se standardy používanými k vyšetření před zařazením do čekací listiny k transplantaci od kadaverózního dárce, navíc provádíme ještě podrobné hematologické vyšetření. 

Celková doba hospitalizace v případě nekomplikovaného průběhu je přibližně 14 dnů, zahrnuje i dobu předtransplantační imunosupresivní přípravy dle modifikovaného protokolu s cílem zajištění co nejlepších podmínek k přijetí ledvinného štěpu. Standardní doba této speciální přípravy jsou tři dny, v závislosti na základní diagnóze vedoucí k renálnímu selhání a imunologickém riziku se délka může individuálně měnit a zahrnovat další imunosupresivní terapeutické postupy. Další péče se již v podstatě shoduje s péčí o pacienty po transplantaci kadaverosní ledviny.

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku programu transplantací od žijících dárců na tel. 26 136 5300, Bc. Renata Zámečníková (tel. 602 162 489), Mgr.Tereza Neradová DiS. (tel. 603 344 373) nebo na emailu zivi.darci@ikem.cz.

Některé informace naleznete také na www.transplantace.eu.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít