CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Centrum vysoce specializované péče pro vzácná onemocnění ledvin

European Reference Network (ERKNet) pro vzácná onemocnění ledvin je konsorcium 72 vysoce specializovaných nefrologických center pro děti a dospělé ve 24 evropských zemích poskytujících péči více než 70 000 pacientům se vzácným onemocněním ledvin.

Centra v ERKNet nabízejí vysoce kvalitní multidisciplinární péči o pacienty s onemocněními ledvin. Členové sítě jsou akreditováni k poskytování péče dle nejnovějších medicínských poznatků, kvalita a výsledky péče jsou striktně monitorovány, splňují doporučení a kritéria Komise Rady Evropské Unie.   

Klinika Nefrologie IKEM byla přijata do ERKNet od 1.1. 2022.

V IKEM je prováděno ročně 300 transplantací ledvin, což tvoří 60 % celkového množství transplantací provedených ročně v celé České republice.  Na Klinice Nefrologie je léčena významná část pacientů s chronickým onemocněním ledvin (přibližně 20% CKD G5) z celé České republiky. Jsme vedoucím centrem, co se týče veškerých aspektů nefrologické péče, tj. klinické nefrologie, metod náhrady funkce ledvin, zejména transplantací ledvin, ale i dialyzačních metod (peritoneální dialýzy, hemodialýzy). Na klinice je sledováno 3000 příjemců po transplantaci ledvin. Na klinickém oddělení probíhá diagnostika primárních nefropatií, jsou zde hospitalizováni pacienti v rámci potransplantační péče a s komplikacemi chronického onemocnění ledvin. Ambulantní provoz je zaměřen na pravidelnou potransplantační péči, sledování pacientů s chronickým onemocněním ledvin, zvláště léčbu glomerulonefritid, polycystické choroby ledvin, diagnózu a léčbu vzácných onemocnění jako jsou trombotické mikroangiopatie, tuberózní skleróza, vaskulitidy a vrozené tubulopatie. Dialyzační oddělení je kromě dialyzačních metod zaměřeno na aferézy – plazmaferézy, imunoadsorbce, rheoferézy. Klinika Nefrologie patří k z nejvýznamnějších klinicko-výzkumným pracovištím. Výsledkem mezinárodní spolupráce v rámci několika pracovních skupin a vědeckých konzorcií jsou publikace ve vysoce uznávaných mezinárodních časopisech. Jsme akreditovaným centrem pro pre- a postgraduální vzdělávání v nefrologii.

Co se týče vzácných onemocnění, spolupracuje klinika s ostatními odbornostmi v rámci IKEM (biochemie, imunologie, hepatologie, kardiologie) a pracovišti molekulární diagnostiky 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Diagnostika trombotických mikroangiopatií je prováděna ve spolupráci se Semmelweis University v Budapešti (prof. Prohaszka, genetika) a University of Alberta v Edmontnu (prof. Halloran, transkriptomika). Primární výzkumný a klinický záměr členství v ERKNet jsou trombotické mikroangiopatie po transplantaci solidních orgánů a atypický hemolyticko-uremický syndrom.

E-mail: rare.kidney@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít