CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Subkatedra nefrologie

Zajišťuje specializační i kontinuální vzdělávání v oboru nefrologie.

Účastní se přípravy pro specializační atestaci z oboru nefrologie jak po stránce teoretické, tak i praktické, včetně atestační zkoušky.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ATESTACE 2016

Postgraduální vzdělávání v nefrologii bude v roce 2016 probíhat na 2. LF UK v Praze (doc. Horáčková)

Navržené termíny atestačních kurzů a termínů atestací v roce 2016: 

Jarní předatestační kurz se bude konat 7. 3. – 11. 3. 2016

Podzimní atestační kurz se bude konat 3. 10. – 6. 10. 2016

Náplň atestačních kurzů se bude řídit vyhláškou MZ ČR a bude brát v potaz rozšíření hodin výuky s tématem peritoneální dialýzy. 

 

Navržené termíny atestací jsou 2. 6. 2016 a 8. 12. 2016, místo konání je Interní klinika 2. LF UK Praha.

 

Definitivní termíny budou uvedeny na webových stránkách 2. LF UK (záložka: specializační vzdělávání), jakmile budou schváleny MZ (konečný termín schválení je do 31. 1. 2016, předpokládá tedy zveřejnění termínů po schválení MZ v únoru 2016).

Kontaktní telefonní číslo: 224 435 856; e-mail: katerina.hrebcova@lfmotol.cuni.cz.

Příprava k atestaci dle náplně oboru schválené MZ ČR i nadále zahrnuje vypracování a obhajobu odborné práce a na téma navazující kazuistiky a úspěšné vypracování testu.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít