CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Program renální osteopatie

Program renální osteopatie

 • Poskytujeme konsiliární vyšetření a konsultace v oblasti kostní nemoci při nemocech ledvin (renální osteopatie).
 • Konsiliární vyšetření poskytujeme pro všechna stadia nemocí ledvin (neobvyklé nálezy minerálového metabolismu při mírných formách CKD, "predialýza", dialyzovaní pacienti, pacienti s transplantovanou ledvinou).
 • Máme k dispozici veškeré vyšetřovací postupy, včetně komplexní laboratoře, sonografie, scintigrafie. Tato vyšetření zajišťují odborníci s letitou zkušeností s metodou a se znalostí specifik u pacientů s nemocemi ledvin.
 • Podle domluvy je možné konzultovat i výsledky vyšetření, která pacient již podstoupil, či zajistit vyšetření přímo na našem pracovišti.
 • Spolupracujeme s Klinikou transplantační chirurgie - v indikovaných případech jsme schopni zajistit chirurgické řešení hyperparathyreózy, včetně pooperační péče a dalšího sledování či konzultace postupu.
 • Provádíme komplexní vyšetření pacientů se všemi formami kostního postižení (hyperparathyreóza, jiné formy, včetně atypických nálezů).
 • Zajišťujeme péči o pacienty s osteopatií po transplantaci ledviny.
 • Kostní program zajišťuje MUDr. Jitka Štěpánková.
 • Program koordinuje Bc. Milena Čáslavská - tel.: 731 129 099, e-mail: milena.caslavska@ikem.cz.

Postup

 • Při referenci pacienta zašlete prosím lékařskou zprávu se základními údaji (včetně alergické anamnézy), s laboratorními výsledky (Ca, P, PTH, případně ALP) pokud možno za posledních 12 měsíců a s přehledem terapie ve vztahu ke kostnímu metabolismu (kalciové a nekalciové vazače, metabolity a analoga vitaminu D, kalcimimetika, kortikoidy, u dialyzovaných i údaj o koncentraci kalcia v dialyzačním roztoku).
 • Zprávu lze zaslat elektronicky (nebo poštou na adresu koordinátorky programu renální osteopatie Bc. Milena Čáslavská) e-mail: milena.caslavska@ikem.cz.
 • Pacienta pozveme do naší ambulance v nejbližším možném termínu (informaci o termínu obdržíte do dvou týdnů od žádosti o konzultaci), podle potřeby s již zajištěným termínem na zobrazovací vyšetření, bude-li indikace. Tato vyšetření budou naplánována na stejný den, jako vstupní či opakovaná konzultace.
 • Pacienta s dg hyperparathyreosy jsme schopni komplexně vyšetřit během 2 ambulantních návštěv, podle rozsahu a povahy nálezu ho dále sledovat či poskytovat konzultace.
 • Konzultace je možné uskutečnit i elektronicky, telefonicky či běžnou poštou - naše vyjádření, rozvahu a doporučení obdržíte do dvou týdnů.

Koordinátorka programu léčby renální osteopatie Bc. Milena Čáslavská - Tel.: 731 129 099 nebo e-mail milena.caslavska@ikem.cz.

MUDr. Jitka Štěpánková - Tel.: 26136 3220, 26136 2690.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít