CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Informace pro dialyzované pacienty

Kontakt na Dialyzační oddělení:
Tel.: 26 136 2169 / 26 136 2170

Kontakt na pracoviště peritoneální dialýzy v pracovní době:
Tel.: 26 136 2127

Jak se stát naším pacientem

Pokud jste připravován/a k zahájení pravidelné dialyzační léčby a chcete být léčen v IKEM, můžete se stát pacientem našeho dialyzačního střediska - stále přijímáme nové peritoneálně dialyzované pacienty. Z pacientů léčených hemodialýzou může být vnašem centru léčeno jen malé množství, limitované počtem volných míst (momentálně jsou všechna místa pro hemodialyzované pacienty obsazena).

Proč být léčen peritoneálnídialýzou právě v IKEM?

V současnosti jsme centrum pečující o nejvíce pacientů léčených peritoneální dialýzou v republice. Jsme součástí Kliniky nefrologie TC IKEM, tudíž máme zázemí při léčbě komplikací. Mimo pracovní dobu je vždy dostupný lékař ve službě. Vzhledem ke zkušenostem se snažíme našim pacientům umožnit co největší volnost. Naši pacienti se mohou s určitým omezením koupat, sportovat, pracovat, jezdit na dovolené a žít téměř "normální život". Dialyzační režim ordinujeme individuálně na základě laboratorních výsledků a aktivit pacienta. Ve výběru dialyzační metody se, pokud nemá medicínské kontraindikace, řídíme názorem pacienta. Pokud mají pacienti zájem být léčeni automatizovanou peritoneální dialýzou, umožníme léčbu cyklerem. Zabýváme se léčbou komplikovaných pacientů, kterým v jiných centrech byla z "medicínských důvodů" doporučena hemodialýza.

Hemodialýza 

Jedná se o jednu z metod čištění krve při selhání ledvin pomocí speciálního přístroje (umělé ledviny). U chronického selhání ledvin se provádí dlouhodobě většinou 3x týdně po dobu 4-5 hodin. Používá se též k očištění krve u akutního selhání ledvin.

Při dialýze je krevní oběh pacienta napojen na umělou ledvinu (dialyzační monitor) pomocí mimotělního krevního oběhu, kde je krev očišťována přes speciální filtr od toxických odpadových látek a přebytečné vody a po očištění se zpět vrací do cévního řečiště. Variantou této metody, vhodnou pro některé pacienty, je hemodiafiltrace, která k očištění krve používá více propustné filtry a následná ztráta tekutin je doplněna náhradním roztokem.Toto zvyšuje účinnost očišťování.

Krev pacienta je nasávána do dialyzačního přístroje a po očištění vedena zpět pomocí centrálního žilního katetru nebo tzv. cévního zkratu do těla pacienta. V případě, že je vytvořen cévní zkrat (shunt), je napojení provedeno pomocí speciálních jehel, které sestra zavede do tohoto zkratu. Po napojení pacienta na přístroj se podávají léky zabraňující srážení krve.

I při naprosto správném postupu může docházet ve výjimečných případech během vlastního léčebného výkonu ke komplikacím, jako je kolísání krevního tlaku s poklesem nebo naopak vzestupem, svalová křeč, bolest hlavy, nevolnost a zvracení, bolest na hrudi či v zádech, svědění kůže, porucha srdečního rytmu, porucha vědomí, horečka, obtížné zavedení dialyzačních jehel do cévního zkratu, ruptura cévního zkratu nebo jeho uzávěr a infekční komplikace.

K řádnému provádění adekvátní hemodialyzační léčby je nezbytný cévní přístup, ze kterého je krev odváděna do mimotělního oběhu. Po očištění ve filtru je pak vrácena zpět do krevního oběhu. Tento cévní přístup spočívá v chirurgickém vytvoření spojky na horní končetině mezi tepnou a žílou nebo ve vytvoření spojky za použití umělé cévy. Tento výkon se provádí na chirurgickém pracovišti. Jen ve výjimečných případech lze jako trvalý cévní přístup použít umělohmotný tunelizovaný katetr zavedený trvale do centrálního žilního systému. Při akutní dialýze se jako cévní přístup ve většině případů používá centrální žilní katetr.

Peritoneální  dialýza

Podobně jako hemodialýza, odstraňuje nadbytečnou vodu, zplodiny látkové výměny a chemikálie z těla. K odstranění škodlivých látek je využívána pobřišnice – vlastní orgán, blána obklopující orgány v dutině břišní. Pobřišnice je jako elastická taška v dutině břišní, která udržuje žaludek, střeva, játra a další orgány na svém místě. Pobřišnice obsahuje mnoho malých krevních cév. Peritoneální dialýzou jsou odpadní látky a nadbytečná voda odstraňovány z krve v cévách do tekutiny v dutině břišní.

Jak peritoneální dialýza  funguje?

Během dialýzy je speciální tekutina, tzv. dialyzační roztok, napouštěn peritoneálním katetrem do dutiny břišní. Katetr je trubička (o průměru tužky) vyrobená z měkké ohebné gumy. Katetr je zaváděn v celkové narkóze přes kůži do dutiny břišní. Místo vstupu trubičky do břišní stěny je v blízkosti pupku. Zevní část katetru má na konci závit, na který se napojují vaky obsahující dialyzační roztok. Katetrem je napouštěn a vypouštěn dialyzační roztok do dutiny břišní na principu gravitace. Dialyzační roztok uvnitř dutiny břišní kontinuálně odstraňuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nadbytečné látky a tekutinu z Vaší krve.

Jak peritoneální dialýza čistí krev?

Při peritoneální dialýze je využita Vaše břišní dutina k filtraci a čistění krve. Dutina břišní je dobře prokrvená. Všechna krev těla prochází cévami v pobřišnici. Po určitém čase je tak všechna krev Vašeho těla očistěna. Jak se to stane?

Pobřišnice je "polopropustná", což znamená, že je jsou v ní miliony drobných dírek. Podobně jako ve filtru či v plátně. Tyto dírky dovolují průchod odpadních látek (jedů) přes pobřišnici do dialyzačního roztoku. Jakmile je roztok napuštěn do dutiny břišní, způsobí přechod odpadních látek z krve přes dírky do dutiny břišní. Dialyzační roztok jemně vytahuje odpadní látky a tekutinu z krve do dialyzačního roztoku, který je následně vypuštěn.

Proces jemného tahu odpadních látek a tekutin z krve se nazývá difuze a osmóza.

Proč odpadní látky a nadbytečná voda přestupují do dialyzačního roztoku?

Dialyzační roztok je složen z chemických látek a vody. Chemické látky jsou "elektrolyty" a "minerály". Sodík a draslík jsou elektrolyty, vápník je minerál. Ty jsou i normální součástí Vaší krve. Polopropustná pobřišnice odděluje elektrolyty a minerály v krvi od těch, které jsou v dialyzačním roztoku. Vzhledem k polopropustnosti pobřišnice tak tyto látky putují dírkami v pobřišnici z jedné strany na druhou, a to vždy ze strany, kde jich je větší koncentrace, směrem tam, kde jich je méně. 

Například, krev má více sodíku než nový (čerstvý) dialyzační roztok. Drobné sodíkové častice tak přecházejí pomalu z krve do dialyzačního roztoku. Tomuto procesu se říká difuze. Výsledkem tohoto jevu je, že koncentrace látek v krvi a v dialyzačním roztoku se vyrovnává. Vy nic, co se děje ve Vašem těle necítíte. K vyrovnání koncentrací dochází přibližně po 6 hodinách, proto se výměna starého dialyzačního roztoku za nový provádí přibližně po 6 hodinách.

Podobným způsobem přechází voda z krve do roztoku. Vzhledem k většímu tlaku vody v krevních cévách se voda pohybuje směrem do dialyzačního roztoku. Cukr má zvláštní schopnost táhnout vodu z jednoho místa na druhé. Proto je cukr přidáván do dialyzačního roztoku, aby z Vašeho těla pomohl vytáhnout přebytečnou vodu. Tomuto jevu se říká "osmóza". Množství vody, které je odstraněno díky dialyzačnímu roztoku, nazýváme "ultrafiltrace".

Jak se peritoneální dialýza provádí?

Dialyzační roztok o objemu 2 litrů se katetrem napustí do dutiny břišní, kde zůstává 4-6 hodin, během kterých probíhá samotná dialýza. Poté se použitý roztok vypustí z břicha do prázdného vaku a místo něj se napustí nový (čistý) roztok. Výměna roztoku trvá 15-30 minut, je prováděna 4x za den, v noci se neprovádí.

Jaké jsou metody  peritoneální dialýzy?

 • CAPD – kontinuální  ambulantní peritoneální dialýza

Metoda peritoneální dialýzy, kdy si pacient provádí ručně výměny 4-5x za den, 7 dní v týdnu.

C - kontinuální: Dialyzační roztok je neustále v dutině břišní. Čistění krve probíhá neustále, kromě krátkých období výměn.

A - ambulantní: Znamená, že v období mezi výměnami dialyzačního roztoku se můžete svobodně pohybovat a vykonávat běžné aktivity.

P - peritoneální: K dialýze je používána pobřišnice (peritoneum).

D - dialýza: Dialýza je proces odstraňování nadbytečných a odpadních látek a vody z těla.

 • APD – automatizovaná peritoneální dialýza

Při tomto typu dialýzy přístroj, nazývaný cykler, provádí výměny za Vás v noci během spánku. Při APD se před spaním připojíte k trubičkám cykleru, který během 8-10 hodin provádí výměny naordinované lékařem. Během dne pak nemusíte žádné výměny provádět. Po celý den máte v sobě dialyzační roztok, který do Vás napustil přístroj. Ten je vypuštěn večer po připojení k cykleru před spaním.


Jak přibližně vypadá denní režim na peritoneální dialýze?

Pacient, který je doma: výměny v 8, 12, 18, 24 hodin.

Pracující pacient: výměny v 6, 12, 18, 10 hodin.

Pracující pacient, který si večer vyjde do společnosti: 6, 12, 16, 24 hodin.

Vzhledem k tomu, že dialýza probíhá neustále, není nutné striktně dodržovat čas výměn. Doporučená maximální délka prodlevy je 9 hodin.

Výhody a nevýhody peritoneální dialýzy

Výhody:

 • domácí léčba – soukromí, flexibilita
 • kontinuální metoda
 • déle zachovaná schopnost ledvin vylučovat moč
 • není potřeba cévního přístupu
 • lepší snášenlivost u kardiaků a diabetiků
 • minimální riziko přenosu hepatitidy B a C
 • větší volnost v dietě včetně příjmu tekutin
 • možnost cestovat

Nevýhody:

 • skladovací prostor pro dialyzační materiál
 • nutnost dobré spolupráce s dialyzačním centrem
 • péče o sebe samého

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít