CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Den otevřených dveří

7. Den otevřených dveří
27.03.2024

pro studenty medicíny a biomedicínských oborů, včetně předtočených záznamů z pracovišť Kliniky kardiologie IKEM.


Informace o projektu

Vážení kolegové studenti,

rozhodli jsme se pro vás uspořádat již 7. Den otevřených dveří, jehož cílem je přiblížit vám v koncentrované podobě současnou kardiologii a motivovat vás k výběru tohoto oboru. Klinika kardiologie IKEM je pracovištěm, které se zabývá veškerými podobory kardiologie včetně transplantací srdce.

Přednáškový den bude koncipován tak, aby vám přinesl přehled možností současné akutní kardiologie, intervenční kardiologie, arytmologie, zobrazovacích metod, a aby nastínil problematiku léčby chronického srdečního selhání. Také vám ukážeme výkony ze sálů intervenční kardiologie a arytmologie.

Pevně věříme, že vás Den otevřených dveří zaujme a přispěje k tomu, že si někteří z vás zvolí kardiologii za svůj budoucí obor.

Těšíme se na vaši účast!

Za tým kardiologie
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kliniky kardiologie a Kardiocentra IKEM


Data konání

27.03.2024


Místo konání

11:00 – 16:00
Kongresový sál IKEM
5. patro, hlavní budova IKEM
Vídeňská 1958/9, Praha 4


Vstupné

Zdarma


Odborný program

10:15 – 11:00

Welcome coffeebreak
Registrace

11:00 – 11:15

Současná kardiologie
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

11:15 – 11:30

Systém výchovy lékařů na KK IKEM
doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D., FESC

11:30 – 12:00

Katetrizační ablace v léčbě srdečních arytmií
doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

12:00 – 12:30

Koronární a mimokoronární intervence
MUDr. Michael Želízko, CSc.

12:30 – 13:15

Předtočené záznamy z pracovišť KK IKEM

13:15 – 14:15 

Oběd

14:15 – 14:45

Akutní kardiologie – široké spektrum stavů
MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC

14:45 – 15:15

Možnosti léčby pokročilého srdečního selhání
prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

15:15 – 15:45

Zobrazovací metody v kardiologii – nová dimenze
MUDr. Martin Kotrč

15:45 Zakončení


Podrobný program a registrace na webu Kardioakademie.
© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít