CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Program transplantace jater

Program transplantace jater

Transplantace jater je léčebná metoda určená nemocným trpícím pokročilým selháním jater, některými nádory a metabolickými vadami vázanými na játra. 

Program transplantace jater IKEM byl zahájen v roce 1995, v srpnu 2013 jsme dosáhli 1000 transplantací jater dospělým i dětským příjemcům, včetně nejmenších dětí. V posledních letech se  program transplantace jater IKEM počtem více než 100 transplantací ročně řadí mezi velká evropská centra. Výsledky přežívání našich pacientů leží zřetelně nad průměrem udávaným evropským registrem (jednoroční přežívání pacientů činí 90%, pětileté 82% a desetileté 74%).

Na programu transplantace jater úzce spolupracují Klinika transplantační chirurgie (KTCH), Klinika hepatogastroenterologie (KH), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (KARIP) a další pracoviště Transplantcentra IKEM. Konsiliárně program spolupracuje s dalšími klinikami a pracovišti IKEM, Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze a Fakultní nemocnice v Motole.

Doporučování nemocných ke zvážení transplantace jater

Optimálním způsobem doporučení do programu transplantace jater je přímý kontakt s klinickými koordinátorkami programu:

tel. (+420) 2 6136 2619,
fax (+420) 26136 2819,
e-mail: 
koordinatorLTx@ikem.cz)

Ty jsou k tomuto jednání školeny. Samozřejmě je možno se obrátit na lékaře KH IKEM nebo KTCH IKEM. Podrobně je přístup k nemocným zvažovaným k transplantaci jater zpracován v doporučeném postupu: "Indikace k transplantaci jater, doporučený postup" - ke stažení na konci této stránky.

Po doporučení je pacient vyšetřován na KH IKEM a na čekací listinu je zařazen rozhodnutím Indikační skupiny programu transplantace jater IKEM. Po zařazení na čekací listinu je pacient sledován v IKEM, často ve spolupráci s doporučujícím lékařem, nebo je v případě komplikací hospitalizován.

Operační výkon, pooperační péče a dlouhodobé sledování nemocných

Transplantaci jater provádějí chirurgové KTCH, perioperační péči zajišťuje tým anesteziologů a intenzivistů IKEM, u nejmenších dětí ve spolupráci s odborníky z pediatrických pracovišť. Po transplantaci jater je pacient hospitalizován na KARIP, KTCH a KH IKEM a dále sledován dlouhodobě na ambulanci KH IKEM.

Komplikace vyžadující hospitalizaci řeší KH IKEM (služba 24 hodin denně +420 26136 3281).

Informace o transplantaci jater pro pacienty a jejich ošetřující lékaře jsou shrnuty v brožuře  "Co je třeba vědět o transplantaci jater" - ke stažení níže. 

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít