CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Centrum vysoce specializované péče o vzácná hepatologická onemocnění


European Reference Network (ERN) jsou evropské sítě vysoce specializovaných  center, která byla ustavena za účelem zvýšení kvality péče o nemocné se  vzácnými chorobami, výměny informací a vědecké spolupráce. ERN Rare-Liver je  síť vysoce specializovaných center péče o vzácná hepatologická onemocnění  (onemocnění jater). 

Pražské Centrum vysoce specializované péče o vzácná hepatologická  onemocnění je konsorciem dvou klinických center, Kliniky hepatogastroenterologie  IKEM a Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol.  

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) vznikl v roce 1971  a slouží jako klinické a vědeckovýzkumné pracoviště. Hlavním cílem Institutu je  poskytovat vysoce specializovanou lékařskou péči v oblasti kardiovaskulární  chirurgie, kardiologie a transplantace solidních orgánů. Program transplantace  jater v IKEM byl zahájen v roce 1995. Klinika hepatogastroenterologie se  specializuje na péči o pacienty zařazené do programu transplantace jater (např.  sledování pacientů s cirhózou jater a jejich předtransplantační péče a jejich  následné sledování po úspěšné transplantaci jater). Od roku 1995 se počet  provedených transplantací jater postupně zvyšoval, až přesáhl v posledních  letech počet 150. Na kliniku hepatogastroenterologie jsou odesíláni nejen  pacienti s pokročilým onemocněním jater, ale i se všemi chronickými a akutními  onemocněními jater včetně vzácných onemocnění. Klinika je největším centrem v  léčbě jaterních onemocnění v České republice.  Přibližně 500 novým necirhotickým pacientům je  nabízena vysoce specializovaná léčba v oblasti hepatologie, včetně vzácných  jaterních onemocnění (primární biliární cirhóza, primární sklerózující  cholangitida, autoimunní hepatitida, Wilsonova choroba, hereditární hemochromatóza, deficit alfa-1-antitrypsinu a další).

Fakultní nemocnice Motol je největší dětskou nemocnicí  v České republice. Oddělení dětské gastroenterologie Pediatrické kliniky  poskytuje kompletní škálu diagnostických a terapeutických metod v oblasti  dětské gastroenterologie a hepatologie. Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Motol je největším akreditovaným centrem pro postgraduální výuku dětské  gastroenterologie a hepatologie.

E-mail: rare.liver@ikem.cz  

 

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít