CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Klinika transplantační chirurgie

prof. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS

Přednosta Kliniky transplantační chirurgie

Tel.: 23 605 4105
Fax: 23 605 2822
E-mail: jiri.fronek@ikem.cz

doc. MUDr. Libor Janoušek, Ph.D. FEBS

náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči

Tel.: 23 605 4210
E-mail: libor.janousek@ikem.cz

Ing. Andrea Šťastná

Asistentka

Tel.: 23605 4105, 23605 5185
Fax: 23605 2822
E-mail: andrea.stastna@ikem.cz

Eva Fabiánová

Samostatný odborný referent

Tel.: 23605 5185
E-mail: eva.fabianova@ikem.cz

Informace o klinice

Klinika transplantační chirurgie (KTCH) se zaměřuje především na transplantace nitrobřišních orgánů, dále se u nás provádějí břišní chirurgické a cévní chirurgické výkony.
Zaměření KTCH lze pojmenovat TBC:

Pracoviště transplantace nitrobřišních orgánů má na KTCH dlouholetou a úspěšnou tradici. Vzhledem k počtu provedených výkonů je největším transplantačním pracovištěm v České republice

Provádějí se zde přenosy ledvin, jater, pankreatu, tenkého střeva a cévních štěpů. 

Výsledky orgánových transplantací KTCH (udávané jako jednoroční přežívání pacientů a štěpů) jsou srovnatelné s výsledky dosahovanými v nejvyspělejších světových transplantačních centrech.

Pracoviště břišní chirurgie poskytuje péči v celém rozsahu hepatopankreatobiliární chirurgie a gastroenterochirurgie. Součástí našeho týmu je i klinický onkolog s atestací druhého stupně. Všichni pacienti se zhoubnými onemocněními jsou indikováni v rámci indikačního semináře, kde je rozhodnuto o nejvhodnějším postupu komplexní léčby.

Pracoviště cévní chirurgie je nedílnou součástí KTCH. Jeho působnost není omezena jen na oblast Prahy a okolí, ale nabízí komplexní péči cévním pacientům z celé naší republiky a je jedním z největších specializovaných a superkonziliárních pracovišť v České republice pro cévní chirurgii. Zároveň je školícím centrem pro obor cévní chirurgie v rámci postgraduální výuky IPVZ.

Pokud máte zájem o léčbu na naší klinice či pouze o poradu o Vašem onemocnění s naším lékařem či sestrou, kontaktujte nás, prosím, na naší ambulanci, kde si můžete domluvit termín vyšetření.


V případě akutního řešení situace nás můžete kontaktovat 24 hod. denně na tel. 26136 3323.

Skrýt obsah
Číst více

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít