CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení hepatologických a gastroentrologických metod

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

přednosta Kliniky hepatogastroenterologie, vedoucí Oddělení gastroenterologických metod

Tel.: 236 054 016
Fax: 236 052 615
E-mail: julius.spicak@ikem.cz

Zobrazit profil
Vzdělání:
Fakulta všeobecného lékařství, Karlova Universita
1970 – 1976

Akademické a pedagogické funkce a tituly:
1976 MUDr
1983 Odborný asistent, Fakulta všeobecného lékařství, Praha
1992 Kandidátská práce (CSc), téma: Endoskopická sklerotizace jícnových varixů
1994 Habilitace (Docent vnitřního lékařství): Endoskopická léčba choledocholitiázy
2007 Profesor vnitřního lékařství

Pracovní zařazení:
1976-1979: Interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, sekundář
1979-1981: 1. interní klinika, Fakultní nemocnice v Praze 10, sekundář
1981-1987: Interní oddělení Fakultní polikliniky, samostatně pracující lékař, odborný asistent
1987-1994: 1. interní klinika 1. lékařské fakulty, sekundář, odborný asistent
1995- dosud: Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie

Členství v odborných společnostech:
Česká gastroenterologická společnost (vědecký sekretář 1994-1998, předseda 1998 – 2002,
a 2010 - 2014)
Hlavní obory výzkumu
Digestivní endoskopie, pankreatologie, transplantace jater.

Publikační činnost:
Hlavní autor a spoluautor přibližně 350 sdělení, z toho 90 v zahraničním písemnictví, 91 impaktovaných, citace cca 1 200, H- index 13, prezentace pravidelně Evropský gastroenterologický kongres (UEGW), Americký gastroenterologický kongres (DDW), Egypt, Berlín, Chicago, Rochester, Brussells, Hamburg, Leipzig, Tel-Aviv aj.
Granty, grantové agentury

Řešitel 11 grantů:
Člen panelu Interní grantová agentura 2010 – 2012, člen panelu Grantové agentury české republiky 2012 – 2014, člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace od r. 2014, člen panelu Agentury zdravotnického výzkumu od 2/2015
Jiné
Prezident Evropského gastroenterologického kongresu (UEGW) 2004 (10 000 účastníků), Prezident Falkova symposia 1998, 2003, president kongresu ESGE (Evropská endoskopická společnost) live 2014, prezident CEURGEM (Centrel European Gastroenterology Meeting) 2010, prezident International Celiac Disease Symposium 2015, člen editorial board časopisu Gastrontestinal Endoscopy, IF 6, do r. 2012 časopisu Endoscopy, IF 6
Do r. 2004 člen Scientific Commitee European Gastroenterology Federation, do r. 2012 člen Scientific Committee World Organization of Gastroenterology
Rada pro výzkum, vývoj a inovaci - člen
Skrýt profil

Oddělení endoskopických metod je komplexní endoskopické centrum špičkové úrovně. Poskytuje endoskopický servis nejen ambulancím a klinikám IKEM, ale i odborným lékařům v širokém okolí.  Provádí jak diagnostické výkony, tak i specializované terapeutické zákroky vyžadující odborný komplement. Oddělení zajišťuje i hospitalizaci na lůžkovém oddělení KH pro pacienty vyžadující observaci po výkonech (nutno domluvit s endoskopujícími lékaři - nejlépe elektronickou poštou na adrese mabx@ikem.cz).

Služba urgentní endoskopie

(služba platí hlavně pro IKEM a TN, ale také pro příměstské nemocnice)

Na Klinice hepatogastroenterologie je stále v provozu služba urgentní endoskopie. Jedná se o neprezenční službu, kdy starší lékař-endoskopista a endoskopická sestra jsou v pohotovosti na telefonu od 16 hodin do 08:00 hodin následujícího dne.

V případě žádosti urgentní endoskopie je nutný následující postup:

  • kontaktovat zdravotní sestry na oddělení KH - tel.: 26136 3280, 3281, které žadateli sdělí jméno a telefonní číslo sloužícího endoskopisty,  
  • lékař po projednání indikace endoskopie zavolá endoskopickou sestru, 
  • endoskopista může odmítnout provést výkon, jestliže po telefonu shledá jasnou kontraindikaci výkonu,
  • v ostatních případech zahájí výkon přibližně do 1 hodiny po telefonickém kontaktu, 
  • je žádoucí provést výkon na endoskopickém pracovišti KH IKEM (v případě nemožnosti transportovat nemocného provede lékař výkon u lůžka).

Žádanky ke stažení zde:© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít