CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Kapslová endoskopie (Endoskopické vyšetření tenkého střeva kapslí)

Kapslová endoskopie (Endoskopické vyšetření tlustého střeva kapslí)

Koloskopické vyšetření zůstává standardní metodou zobrazení tlustého střeva s možností léčebného zákroku. Kapslová endoskopie je alternativou, která však není (a v dohledné době nebude) hrazena pojišťovnou. Není tomu tak nikde na světě. V případě nálezu polypu i u kapslové endoskopie musí náledovat koloskopie standardní. 

Všechna tato vyšetření je třeba plánovat uvážlivě a respektovat doporučení lékaře. Obecně jsme kapslovou endoskopii schopni provést v souladu s doporučením ošetřujícího lékaře.

Kapslová endoskopie je procedura, která zahrnuje pozření malé (velikosti velké vitamínové pilulky) Given Imaging M2A kapsle, která zcela přirozeně projde Vaším zažívacím traktem, a přitom dojde k obrazovému záznamu střev. Záznam je přenášen do senzorové jednotky na Vašem břiše. Ta je připevněna k zaznamenávacímu zařízení velikosti walkmana, které uloží všechny záznamy. Toto zařízení je umístěno v monitorovacím pásu, který si upevníte kolem pasu. Po osmi hodinách se vrátíte k lékaři, kde Vám monitorovací pás sundají. Kapsle M2A je určená k jednomu použití a Váš organismus se jí zbaví přirozenou cestou vyměšování. Ve velmi ojedinělých případech, kdy nedojde k přirozenému vyloučení kapsle, bude nutno ji odstranit endoskopickým nebo chirurgickým zákrokem. Aby byl Váš lékař schopen určit co možná nejpřesnější diagnózu, a z důvodů úspěšnosti vyšetření, budete nuceni dodržet následující instrukce:

  • Den před výkonem

Po  obědě,  den před  zákrokem,  začněte  s  dietou,  která Vám  byla předepsána lékařem. Od 22 hodin (v předvečer zákroku) nejezte ani nepijte s výjimkou doušku vody nutného k zapití léků, berete-li nějaké.

Dvě hodiny před zákrokem neberte žádné léky.
24 hodin před zákrokem se vyvarujte kouření.

Muži by se měli den před zákrokem v oblasti břicha (15cm nad a pod pupkem) oholit. Jestliže oholení břicha pro Vás představuje nesnáze, prosím kontaktujte včas lékaře. 

  • Den vyšetření

K lékaři se ve stanovený termín dostavte včas a oblečeni do volného, dvoudílného oděvu.
U lékaře absolvujete před vyšetřením pohovor. Během tohoto pohovoru budete informováni o průběhu zákroku. Existuje zde velmi malá šance, že tento zákrok bude spojen se střevními potížemi. Budete zaznamenáni do systému a požádáni o vyslovení souhlasu s provedením zákroku. 

Senzorové jednotky a přilnavé podložky Vám budou aplikovány na břicho a vše bude propojeno se zaznamenávacím zařízením. Okolo pasu Vám bude umístěn monitorovací pás do kterého bude nainstalováno zaznamenávací zařízení. Poté budete instruován/a jak pozřít kapsli M2A.
Po pozření kapsle M2A nejezte ani nepijte, a to nejméně po dobu dvou hodin. Po uplynutí 4 hodin si můžete dopřát něco lehčího k jídlu. Po ukončení vyšetření se můžete vrátit k původnímu stravovacímu režimu. 

Výše popsaných instrukcí se držte, jedině že by Vám lékař předepsal specifickou dietu. V případě, že byste během vyšetření trpěli bolestmi břicha, dostavil by se pocit na zvracení nebo jste dokonce zvraceli, okamžitě kontaktujte Vašeho lékaře. 

V době po pozření až do přirozeného procesu vyloučení kapsle M2A byste se měli vyvarovat pohybu v blízkosti přístrojů které jsou zdrojem elektromagnetického pole, a zdržování se v elektromagnetickém poli (magnetické rezonance, amatérské rádio apod.). 

Někdy může vlivem působení elektromagnetického pole dojít ke ztrátě získaného snímku/obrazu. To může vést k opakování celého vyšetření. Pak může nastat situace, že budete lékařem vyzváni v době vyšetření neopouštět prostředí kliniky/nemocnice. Toto opatření má zamezit opakované ztrátě snímků. 

Kapslová endoskopie trvá kolem osmi hodin a pouze lékař ji může prohlásit za ukončenou. Neodpojujte vybavení ani nesnímejte pás dokud nebude vyšetření lékařem prohlášeno za ukončené. Zaznamenávací zařízení je klasifikováno jako minipočítač, proto by s ním mělo být zacházeno s patřičnou péčí. Nemělo by dojít k prudkým pohybům a boucháním s tímto zařízením. 

Během vyšetření si každých 15 minut musíte ověřit, zda malé světlo na vrchní straně zaznamenávacího zařízení bliká (každou sekundu dvakrát). Jestliže z jakéhokoli důvodu dojde k narušení tohoto režimu blikání, zaznamenejte čas a kontaktujte lékaře. Také byste měli zaznamenávat čas a průběh každé události jako je: příjem potravy, příjem tekutin, aktivitu a všechny neobvyklé pocity. Tato fakta budete zaznamenávat do Formuláře monitorujícího události. Vyplněný formulář po skončení vyšetření vraťte i s vybavením užitým k vyšetření, lékaři. 

Vyvarujte se všech namáhavých fyzických aktivit - zvláště těch, při nichž dochází k pocení. V průběhu endoskopického vyšetření se nepředklánějte ani nesklánějte. 

  • Po dokončení vyšetření kapslovou endoskopií

Svým lékařem budete informováni o způsobu vrácení vybavení použitého k vyšetření.

Pouze v případě, že jste byli lékařem vyzváni k odejmutí použitého vybavení, postupujte následovně - odpojte senzorové jednotky od zaznamenávacího zařízení dat. Sejměte monitorovací pás (s zaznamenávacím zařízením a bateriemi). Odpojte zaznamenávací zařízení od zdroje/baterií. Umístěte zaznamenávací zařízení dat a baterie na bezpečné místo. Jestliže si chcete z břicha odstranit senzorové jednotky, netahejte za kabely vedoucí k těmto jednotkám! Postupně odloupněte všechny přilnavé obaly. Začněte u nepřilnavého štítku tím, že neodstraníte senzor z přilnavého obalu. Umístěte senzorové jednotky dohromady se zbytkem vybavení. Zaznamenávací zařízení dat monitoruje a ukládá každý pořízený snímek. Se zaznamenávacím zařízením dat, monitorovacím pásem, jednotkou senzorů a bateriemi by se mělo zacházet opatrně. Nevystavujte vybavení vibracím, přímému slunečnímu záření. Porušení by mohlo vést ke ztrátě informací. Vybavení co nejdříve vraťte lékaři. 

Jestliže si nejste jistí, že došlo k přirozenému vyloučením kapsle M2A z Vašeho těla a vyskytnou se u Vás pocity na zvracení, bolesti břicha nebo dokonce zvracení, kontaktujte lékaře (může Vám nechat provést rentgen břicha). 

Podstoupení vyšetření na Magnetické rezonanci v době, kdy je kapsle M2A stále přítomná ve Vašem těle, může vést k vážnému poškození trávicího traktu nebo břišní dutiny. Jestliže si nejste jistí, že došlo k přirozenému vyloučení kapsle M2A z Vašeho těla, měli byste kontaktovat lékaře. Ten provede vyšetření, případně rentgen břicha.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít