CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Kontakt

Vedení Kliniky hepatogastroenterologie

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

přednosta Kliniky hepatogastroenterologie, vedoucí Oddělení gastroenterologických metod

Tel.: 236 054 016
Fax: 236 052 615
E-mail: julius.spicak@ikem.cz

Zobrazit profil
Vzdělání:
Fakulta všeobecného lékařství, Karlova Universita
1970 – 1976

Akademické a pedagogické funkce a tituly:
1976 MUDr
1983 Odborný asistent, Fakulta všeobecného lékařství, Praha
1992 Kandidátská práce (CSc), téma: Endoskopická sklerotizace jícnových varixů
1994 Habilitace (Docent vnitřního lékařství): Endoskopická léčba choledocholitiázy
2007 Profesor vnitřního lékařství

Pracovní zařazení:
1976-1979: Interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, sekundář
1979-1981: 1. interní klinika, Fakultní nemocnice v Praze 10, sekundář
1981-1987: Interní oddělení Fakultní polikliniky, samostatně pracující lékař, odborný asistent
1987-1994: 1. interní klinika 1. lékařské fakulty, sekundář, odborný asistent
1995- dosud: Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie

Členství v odborných společnostech:
Česká gastroenterologická společnost (vědecký sekretář 1994-1998, předseda 1998 – 2002,
a 2010 - 2014)
Hlavní obory výzkumu
Digestivní endoskopie, pankreatologie, transplantace jater.

Publikační činnost:
Hlavní autor a spoluautor přibližně 350 sdělení, z toho 90 v zahraničním písemnictví, 91 impaktovaných, citace cca 1 200, H- index 13, prezentace pravidelně Evropský gastroenterologický kongres (UEGW), Americký gastroenterologický kongres (DDW), Egypt, Berlín, Chicago, Rochester, Brussells, Hamburg, Leipzig, Tel-Aviv aj.
Granty, grantové agentury

Řešitel 11 grantů:
Člen panelu Interní grantová agentura 2010 – 2012, člen panelu Grantové agentury české republiky 2012 – 2014, člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace od r. 2014, člen panelu Agentury zdravotnického výzkumu od 2/2015
Jiné
Prezident Evropského gastroenterologického kongresu (UEGW) 2004 (10 000 účastníků), Prezident Falkova symposia 1998, 2003, president kongresu ESGE (Evropská endoskopická společnost) live 2014, prezident CEURGEM (Centrel European Gastroenterology Meeting) 2010, prezident International Celiac Disease Symposium 2015, člen editorial board časopisu Gastrontestinal Endoscopy, IF 6, do r. 2012 časopisu Endoscopy, IF 6
Do r. 2004 člen Scientific Commitee European Gastroenterology Federation, do r. 2012 člen Scientific Committee World Organization of Gastroenterology
Rada pro výzkum, vývoj a inovaci - člen
Skrýt profil

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči, Zástupce přednosty pro experimentální hepatogastroenterologii

Tel.: 236 052 600, 236 052 617, 236 053 282
E-mail: tomas.hucl@ikem.cz

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.

zástupce přednosty pro výzkum a výuku

Tel.: 236 054 003
E-mail: jan.sperl@ikem.cz

MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.

zástupkyně přednosty pro klinickou hepatologii

Tel.: 236 052 624
E-mail: sona.frankova@ikem.cz

doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

vedoucí Ambulance biologické léčby

Tel.: 236 052 139, 236 052 315
E-mail: pavel.drastich@ikem.cz

doc. MUDr. Pavel Taimr, Ph.D.

vedoucí transplantační hepatolog

Tel.: 236 052 236, 236 052 619
E-mail: pavel.taimr@ikem.cz

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

vedoucí Ambulance hepatologické

Tel.: 236 052 315, 236 052 309
E-mail: pavel.trunecka@ikem.cz

MUDr. Halima Gottfriedová, CSc.

vedoucí Oddělení hepatologických zobrazovacích metod

Tel.: 236 052 727, 236 052 617
E-mail: halima.gottfriedova@ikem.cz

Ing. Hana Drahošová

asistentka přednosty kliniky
neobjednává, kontakt na objednání výše

Tel.: 236 054 016
Fax: 236 052 615
E-mail: hana.drahosova@ikem.cz

MUDr. Lukáš Bajer, Ph.D.

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: lukas.bajer@ikem.cz

MUDr. Denisa Kyselová

Lékařka

Tel.: 23 605 3282
E-mail: denisa.kyselova@ikem.cz

MUDr. Alžběta Hujová

Tel.: 23 605 3282
E-mail: alzbeta.hujova@ikem.cz

MUDr. Klára Chmelová

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: klara.chmelova@ikem.cz

MUDr. Jana Jarošová

Tel.: 23 605 3282
E-mail: jana.jarosova@ikem.cz

MUDr. David Kamenář

Vedoucí Lůžkového oddělení KH, Vedoucí Jednotky intenzivní péče KH

Tel.: 23 605 2612, 23 605 3295
E-mail: david.kamenar@ikem.cz

MUDr. Eva Gýnová Kostolná

Tel.: 23605 2624, 23605 3282
E-mail: eva.gynova.kostolna@ikem.cz

MUDr. Jan Král, Ph.D. MBA

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: jan.kral@ikem.cz

MUDr. Peter Mačinga, Ph.D.

Tel.: 23605 3282, 23605 2266
E-mail: peter.macinga@ikem.cz

prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAF

Tel.: 23605 2617
E-mail: jan.martinek@ikem.cz

MUDr. Veronika Pítová

Tel.: 23 605 3282
E-mail: veronika.pitova@ikem.cz

MUDr. Zuzana Rábeková

Lékařka

Tel.: 23 605 3280
E-mail: zuzana.rabekova@ikem.cz

MUDr. Jana Selucká

Tel.: 23 605 3282, 23 605 3281
E-mail: jana.selucka@ikem.cz

MUDr. Aneta Starová

Tel.: 23 605 3282, 23 605 3281
E-mail: aneta.starova@ikem.cz

MUDr. Petr Štirand

Lékař

Tel.: 23 605 2600, 23 605 2617
Fax: petr.stirand@ikem.cz

MUDr. Pavel Wohl, Ph.D.

Tel.: 23605 2139, 23605 2617
E-mail: pavel.wohl@ikem.cz

Lucie Janečková

Klinický koordinátor: Program transplantace jater

Tel.: 23 605 5405, 23 605 2619
Fax: 23605 2819
E-mail: lucie.janeckova@ikem.cz; koordinatorLTx@ikem.cz

Bc. Dominika Kostková

všeobecná sestra - koordinátor

Tel.: 236 055 467
E-mail: dominika.kostkova@ikem.cz, koordinatorLTx@ikem.cz

Mgr. Adéla Křečková

Koordinátorka

E-mail: adela.kreckova@ikem.cz

Zuzana Lokajová

vedoucí koordinátor

Tel.: 606 672 307
E-mail: zuzana.lokajova@ikem.cz

Ing. Mgr. Jana Rauvolfová

Koordinátorka

Tel.: 23 605 5398
E-mail: jana.rauvolfova@ikem.cz

Mgr. Lucie Šmídová

Klinický koordinátor: Program transplantace jater

Tel.: 23 605 2619
Fax: 23 605 2819
E-mail: lucie.smidova@ikem.cz, koordinatorLTx@ikem.cz

Bc. Michaela Nováková, DiS.

Klinický koordinátor: Program transplantace jater

Tel.: 23 605 5407, 23 605 2619
Fax: 23 605 2819
E-mail: michaela.novakova@ikem.cz, koordinatorLTx@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít