CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Pro pacienty

Jsou specifické pro kliniku. Všeobecné informace pro hospitalizované pacienty jsou zde

Objednat se na vyšetření lze na základě doporučení ošetřujícího lékaře. 

Přijímání nemocných na lůžkové oddělení

Nemocní jsou na lůžkové oddělení přijímáni v urgentním nebo plánovaném režimu. 

Plánované přijímání se provádí podle návrhových lístků uložených v Centrální přijímací kanceláři (PK), návrhové lístky obsahují údaj o diagnóze a důvodu přijetí. 

Určení termínu hospitalizace, případně zdůvodnění odmítnutí, provádí vedoucí lékař lůžkového oddělení zápisem na návrhový lístek. 

Nemocné zve k nástupu hospitalizace pracovnice Centrálního příjmu. Ti, kdo mají být plánovaně přijati k provedení endoskopického či jiného invazivního výkonu, jsou o termínu informováni ošetřujícím lékařem, termín přijetí je na návrhovém lístku vyznačen. 

Vedoucí lůžkového oddělení přijímání pacientů k endoskopickým výkonům upravuje pouze při nemožnosti zajistit dostatečný počet volných lůžek v určený den. 

Při plánovaném nástupu do ústavní péče se nemocný ohlásí v Centrální přijímací kanceláři, zde se vyhotoví přijímací dokumenty, a v doprovodu pracovnice PK je pacient odveden na lůžkové oddělení. Zde je předán přijímací sestře, která ho odvede na pokoj, představí spolupacientům, seznámí s provozním řádem kliniky a s právy pacientů. Přijímací sestra se postará o uložení osobních věcí do skříně v pokoji, případně zapůjčí ústavní prádlo. Cennosti a větší částky peněz uloží do trezoru a vyhotoví potvrzení. 

Pacienty k transplantaci jater v pracovní době zve a objednává jejich transport klinická koordinátorka, mimo pracovní dobu je zve a objednává transport službu konající lékař. Příjemci jsou k transplantaci vybíráni na základě dohody transplantačního chirurga a lékaře konajícího službu na KH.

Denní provoz na lůžkovém oddělení

Na lůžkovém oddělení začíná provoz v 6 hodin hygienou pacientů a krevními odběry. Noční sestra měří ranní teploty a diurézy.

Ranní vizita na oddělení ošetřujícím lékařem je od 8.00 do 10.00 hod. Jednou týdně provádí vizitu vedoucí lékař oddělení (pátek) a přednosta kliniky (úterý) od 8.00 do 10.00 hod. Tranplantační vizita je jednou týdně ve čtvrtek od 8.00 do 10.00 hod.

Klid na lůžku je pro nemocné doporučen po obědě do 14.30 hod.

Vycházky v areálu nemocnice jsou povoleny v odpoledních hodinách od 15.00 do 17.00 hod.,  v letních měsících do 18.00 hod.  

Odpolední vizitu provádí ošetřující lékař od 15.00-15.45 hod., večerní vizita začíná v 18.30 hod.

Sledování společné televize v jídelně je povoleno mimo dobu vizit, večer do 22.00 hod., později jen se svolením lékaře pohotovostní služby.

Noční klid je od 22.00 do 6.00 hod. ráno.

Návštěvy nemocných jsou denně od 13.00 do 20.30 hod., v sobotu a v neděli od 13.00 – 21.00 hod.

Propustky nemocným mimo areál nemocnice povoluje (na návrh ošetřujícího lékaře) vedoucí lékař oddělení.

Stravování je 5 x denně, snídaně + přesnídávka 7.30-8.00, oběd + svačina 11.45-12.30, večeře + druhá večeře 18-18.30 hod. Dietní režim určuje ošetřující lékař a provádí dietní sestra. Ležícím pacientům se strava podává k lůžku, ostatní se stravují v jídelně.

Pravidelná výměna prádla a lůžkovin je 1 x týdně, na intermediálním pokoji denně, v případě potřeby kdykoliv.

Informace o zdravotním stavu nemocného se podávají jen tomu, koho určí nemocný. Podává je ošetřující lékař, službu konající lékař, podle závažnosti situace i vedoucí lékař oddělení nebo přednosta kliniky.

Stížnosti přijímá ošetřující lékař, případně vedoucí lékař oddělení nebo přednosta kliniky. Stížnosti jsou neprodleně předány v nezměněném stavu hlavnímu kontrolorovi IKEM. Po dohodě s hlavním kontrolorem stížnosti řeší vedoucí lékař oddělení, případně přednosta kliniky nebo jimi pověřený pracovník.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít