CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Výuka a vzdělávání

Výuková a vzdělávací činnost Kliniky hepatogastroenterologie

Klinika hepatogastroenterologie poskytuje pregraduální i postgraduální vzdělání pro lékaře i nelékařské profese ve zdravotnictví (např. zdravotní sestry, farmaceuty, laboratorní pracovníky).

Pregraduální činnost je zaměřena na výuku gastroenterologie a hepatologie se zaměřením na základy transplantační hepatologie, léčbu portální hypertenze, onemocnění pankreatu a nespecifické střevní záněty. Oblasti výuky jsou voleny dle specializace pracoviště, aby vhodně doplňovaly výuku gastroenterologie na příslušné lékařské fakultě. Spolupráce je navázána se všemi třemi lékařskými fakultami Univerzity Karlovy v Praze a konkrétně se týká posluchačů řádného studia ve 4. až 6. ročníku. Lékaři Kliniky hepatogastroenterologie se podílí na přednáškové činnosti lékařských fakult, vedou tematické stáže na specializovaných odděleních kliniky, připravují semináře na vybraná témata.

Postgraduální výuka na Klinice hepatogastroenterologie má dva hlavní směry. První z nich se týká výuky doktorandů s cílem získání titulu PhD. Zájemci o postgraduální studium na Klinice hepatogastroenterologie si mohou vybrat témata disertační práce odpovídající specializaci kliniky, případně ve spolupráci s Laboratoří experimentální hepatologie IKEM či s ústavy Akademie věd ČR. Lékaři Kliniky hepatogastroenterologie jsou řádnými školiteli v několika oborových radách lékařských fakult. Druhou oblastí postgraduální výuky je příprava na získání atestace z gastroenterologie. Klinika hepatogastroenterologie získala a obhájila akreditaci 2. stupně pro výuku oboru, je jedním ze dvou pracovišť v ČR, kde uchazeči mohou absolvovat předepsanou stáž z transplantační hepatologie. Klinika hepatogastroenterologie získala a obhájila též akreditaci ČLK. Lékaři kliniky jsou držiteli všech licencí školitele lékařských výkonů v digestivní endoskopii. Absolventům stáží na klinice, kteří splní předepsané podmínky, tak mohou být uděleny funkční licence na provádění výkonů digestivní endoskopie.

Vysoce specializovanými vzdělávacími činnostmi jsou vzdělávací akce, které klinika pořádá pro lékaře, kteří již získali specializovanou způsobilost v gastroenterologii. Mezi tradiční akce v této oblasti patří endoskopické přenosy, semináře o nespecifických střevních zánětech, semináře o indikacích k transplantaci jater a komplikacích chronického selhání jater a výuka vysoce specializovaných endoskopických výkonů.

Ke kontinuálnímu vzdělávání lékařů kliniky slouží pravidelné semináře, které připravují zejména mladší kolegové na aktuální témata oboru. Semináře jsou volně přístupné pro zájemce z Institutu i pro lékaře z jiných pracovišť. Klinika hepatogastroenterolgie se významně podílí na seminářích a výukových přednáškách Transplantcentra.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít