CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Denní provoz na lůžkovém oddělení

Na lůžkovém oddělení začíná provoz v 6 hodin hygienou pacientů a krevními odběry. Noční sestra měří ranní teploty a diurézy. 

Ranní vizita na oddělení ošetřujícím lékařem je od 8.00 do 10.00 hod. Jedenkrát týdně provádí vizitu vedoucí lékař oddělení (pátek) a přednosta kliniky (úterý) od 8.00 do 10.00 hod. Tranplantační vizita je jednou týdně ve čtvrtek od 8.00 do 10.00 hod. 

Klid na lůžku je pro nemocné doporučen po obědě do 14.30 hod. 

Vycházky v areálu nemocnice jsou povoleny v odpoledních hodinách od 15.00 do 17.00 hod., v letních měsících do 18.00 hod.  

Odpolední vizitu provádí ošetřující lékař od 15.00-15.45 hod., večerní vizita začíná v 18.30 hod. 

Sledování společné televize v jídelně je povoleno mimo dobu vizit, večer do 22.00 hod., později jen se svolením lékaře pohotovostní služby. 

Noční klid je od 22.00 do 6.00 hod. ráno. 

Návštěvy nemocných jsou denně od 13.00 do 20.30 hod., v sobotu a v neděli od 13.00 do 21.00 hod.

Propustky nemocným mimo areál nemocnice povoluje na návrh ošetřujícího lékaře vedoucí lékař oddělení. 

Stravování je 5 x denně, snídaně + přesnídávka 7.30-8.00, oběd + svačina 11.45-12.30, večeře + druhá večeře 18-18.30 hod. Dietní režim určuje ošetřující lékař a provádí dietní sestra. Ležícím pacientům se strava podává k lůžku, ostatní se stravují v jídelně.

Pravidelná výměna prádla a lůžkovin je 1x týdně, na intermediálním pokoji denně, v případě potřeby kdykoliv.

Informace o zdravotním stavu nemocného se podávají jen tomu, koho určí nemocný. Podává je ošetřující lékař, službu konající lékař, podle závažnosti situace i vedoucí lékař oddělení nebo přednosta kliniky. 

Stížnosti přijímá ošetřující lékař, případně vedoucí lékař oddělení nebo přednosta kliniky. Stížnosti jsou neprodleně předány v nezměněném stavu hlavnímu kontrolorovi IKEM. Po dohodě s ním stížnosti řeší vedoucí lékař oddělení, případně přednosta kliniky nebo jimi pověřený pracovník.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít