CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Semináře kliniky

Semináře kliniky - ZAČÁTEK SEMINÁŘE VŽDY V 15.00 HODIN

11. 01. 2016 MUDr. Jan Král (KH IKEM): Kolorektální karcinom v ČR: prospektivní studie (vědeckovýzkumný)

25. 01. 2016 MUDr. Zuzana Vlasáková, CSc. (KD IKEM): Současné spektrum perorálních antidiabetik (přehledný)

15. 02. 2016 MUDr. Renáta Šenkeříková (KH IKEM): Metody neinvazivního hodnocení fibrózy jater (přehledný)

07. 03. 2016 MUDr. Jan Šperl, CSc. (KH IKEM ): Léčba HCV pacientů se selháním ledvin (vědeckovýzkumný)

25. 04. 2016 MUDr. David Kamenář (KH IKEM): Idiopatické střevní záněty a koagulační poruchy (přehledný)

09. 05. 2016 MUDr. Jana Krajčíová (KH IKEM): Eosinofilní ezofagitida (přehledný)

30. 05. 2016 MUDr. Pavel Vodička, CSc. (Oddělení molekulární biologie nádorů ÚEM AVČR): Molekulární markery při stanovení rizika a prognózy kolorektálního karcinomu (vědeckovýzkumný)

13. 06. 2016 MUDr. Lukáš Bajer (KH IKEM): Racionální antibiotická léčba infekcí postihujících žlučový strom (přehledný)

19. 09. 2016 Prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. (CEM IKEM): Genomické metody ve výzkumu jaterních chorob (přehledný)

03. 10. 2016 doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAF (KH IKEM): Komplikace endoskopické léčby na KH

24. 10. 2016 MUDr. Klára Chmelová (KH IKEM): Faktory ovlivňující rozvoj CMV infekce po transplantaci jater (vědeckovýzkumný)

07. 11. 2016 doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D (Interní oddělení TN): Celiakie: potenciální možnosti léčby (přehledný)

21. 11. 2016 MUDr. Lukáš Bajer (KH IKEM): Rizikové faktory pro rekurenci primární sklerozující cholangoitidy po transplantaci jater (vědeckovýzkumný)

05. 12. 2016 MUDr. David Kamenář (KH IKEM): Očkování a imunosuprese (přehledný)

09. 01. 2017 MUDr. Mgr. Irena Hejlová (KH IKEM): FODMAP (přehledný)

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2021. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím