CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Objednávání

Ambulance hepatologickáblok B, 4. p.23605 2315, 23605 2309
Endoskopie - objednáváníblok C, 3. p.23605 2617

Objednávání

Pracovní doba je dána rozpisem jednotlivých lékařů na ambulancích. Obvyklá pracovní doba je od 8.00 do 18.00 hod. 

Noví pacienti jsou přijímáni na ambulanci po předchozím objednání a na základě doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře. Vedoucí lékař ambulancí určí po dohodě ošetřujícího lékaře KH, termín vyšetření je pak dán dohodou určeného lékaře s pacientem.

Pacienti trvale sledovaní na ambulancích KH IKEM přicházejí na kontroly v termínech domluvených při předchozí kontrole.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít