CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče

doc. MUDr. Eva Kieslichová , Ph.D.

Přednosta

Tel.: 23 605 4122
E-mail: eva.kieslichova@ikem.cz

MUDr. Petr Píza, MHA

Zástupce přednosty; vedoucí lékař Resuscitačního oddělení

Tel.: 23 605 3370, 23 605 2193, 23 605 3335
E-mail: petr.piza@ikem.cz

Bc. Martina Burdová

Vrchní sestra kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče

Tel.: 26 136 3333, 607 525 538
E-mail: martina.burdova@ikem.cz

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče

Informace o klinice

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivnípéče zajišťuje anesteziologickou a resuscitační a intenzivní péči pro pacienty Transplantcentra IKEM a Centra diabetologie. Péče je poskytována i pacientům z jiných klinik IKEM, pacientům z jiných zdravotnických zařízení a případně pacientům z terénu. Součástí pracoviště je ambulance pro léčbu chronické bolesti.

Klinika má trvalou pohotovost k akutním zásahům v prostorách IKEM.

Hlavní náplní práce kliniky je program transplantace jater včetně transplantace jater u dětí, transplantace ledvin a slinivky břišní, tenkého střeva, intenzivní pooperační péče o pacienty po velkých břišních a cévních výkonech.

Klinika přijímá preferenčně k hospitalizaci kriticky nemocné s jaterním selháním a pacienty s transplantovaným orgánem, u nichž se v dlouhodobém potransplantačním průběhu vyskytly komplikace, vyžadující intenzivní péči.

Klinika má tyto části:


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít