CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Příjímání nemocných na lůžkové oddělení

Nemocní jsou na lůžkové oddělení přijímáni v urgentním nebo plánovaném režimu. 

Plánované přijímání se provádí podle návrhových lístků uložených v Centrální přijímací kanceláři (PK), které obsahují údaj o diagnóze a důvodu přijetí. 

Určení termínu hospitalizace, případně zdůvodnění odmítnutí, provádí vedoucí lékař lůžkového oddělení zápisem na návrhový lístek. 

Nemocné zve k nástupu hospitalizace pracovnice Centrálního příjmu. Nemocní, kteří mají být plánovaně přijati k provedení endoskopického či jiného invazivního výkonu, jsou o termínu informováni ošetřujícím lékařem. Termín přijetí je na návrhovém lístku vyznačen. 

Vedoucí lůžkového oddělení přijímání pacientů k endoskopickým výkonům upravuje pouze při nemožnosti zajistit dostatečný počet volných lůžek v určený den. 

Při plánovaném nástupu do ústavní péče se nemocný ohlásí v Centrální přijímací kanceláři, zde se vyhotoví přijímací dokumenty a v doprovodu pracovnice PK je pacient odveden na lůžkové oddělení. Zde je předán přijímací sestře, která ho odvede na pokoj, představí spolupacientům, seznámí ho s provozním řádem kliniky a s právy pacientů. Přijímací sestra se postará o uložení osobních věcí do skříně v pokoji, případně zapůjčí ústavní prádlo. Cennosti a větší částky peněz uloží do trezoru a vyhotoví potvrzení. 

Pacienty k transplantaci jater zve v pracovní době a objednává transport klinická koordinátorka, mimo pracovní dobu je zve a objednává transport službu konající lékař. Příjemci jsou k transplantaci vybíráni na základě dohody transplantačního chirurga a lékaře konajícího službu na KH.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít