CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Klinika hepatogastroenterologie

V oblasti klinické medicíny se Klinika hepatogastroenterologie (KH) soustřeďuje především na zajištění hepatologického a gastroenterologického zázemí programu transplantace jater (výběru příjemců, jejich vyšetřování, sledování, léčbu pacientů zařazených na čekací listinu na transplantaci jater, léčbu některých komplikací po transplantaci).  Pro ostatní gastroenterologické a hepatologické indikace slouží jako superkonziliární pracoviště. Vytváří systém dlouhodobého sledování nemocných (pacienti transplantačního programu i pacienti s jinými chronickými onemocněními gastrointestinálního traktu a jater). 

KH byla vybrána jako jeden z regionálních garantů národního programu prevence kolorektálního karcinomu.  K diagnostice onemocnění jater a gastrointestinálního traktu je klinika vybavena nejmodernějšími endoskopickými a ultrazvukovými přístroji. Našim pacientům umožňujeme zařazení do prestižních zahraničních studií s využíváním nejmodernějších účinných léků. 


Objednávání:
Ambulance hepatologická - blok B, 4. patro - 23 605 2315, 23 605 2309
Endoskopie - blok C, 3. patro - 23 605 2617

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

přednosta Kliniky hepatogastroenterologie, vedoucí Oddělení gastroenterologických metod

Tel.: 236 054 016
Fax: 236 052 615
E-mail: julius.spicak@ikem.cz

Zobrazit profil
Vzdělání:
Fakulta všeobecného lékařství, Karlova Universita
1970 – 1976

Akademické a pedagogické funkce a tituly:
1976 MUDr
1983 Odborný asistent, Fakulta všeobecného lékařství, Praha
1992 Kandidátská práce (CSc), téma: Endoskopická sklerotizace jícnových varixů
1994 Habilitace (Docent vnitřního lékařství): Endoskopická léčba choledocholitiázy
2007 Profesor vnitřního lékařství

Pracovní zařazení:
1976-1979: Interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, sekundář
1979-1981: 1. interní klinika, Fakultní nemocnice v Praze 10, sekundář
1981-1987: Interní oddělení Fakultní polikliniky, samostatně pracující lékař, odborný asistent
1987-1994: 1. interní klinika 1. lékařské fakulty, sekundář, odborný asistent
1995- dosud: Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie

Členství v odborných společnostech:
Česká gastroenterologická společnost (vědecký sekretář 1994-1998, předseda 1998 – 2002,
a 2010 - 2014)
Hlavní obory výzkumu
Digestivní endoskopie, pankreatologie, transplantace jater.

Publikační činnost:
Hlavní autor a spoluautor přibližně 350 sdělení, z toho 90 v zahraničním písemnictví, 91 impaktovaných, citace cca 1 200, H- index 13, prezentace pravidelně Evropský gastroenterologický kongres (UEGW), Americký gastroenterologický kongres (DDW), Egypt, Berlín, Chicago, Rochester, Brussells, Hamburg, Leipzig, Tel-Aviv aj.
Granty, grantové agentury

Řešitel 11 grantů:
Člen panelu Interní grantová agentura 2010 – 2012, člen panelu Grantové agentury české republiky 2012 – 2014, člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace od r. 2014, člen panelu Agentury zdravotnického výzkumu od 2/2015
Jiné
Prezident Evropského gastroenterologického kongresu (UEGW) 2004 (10 000 účastníků), Prezident Falkova symposia 1998, 2003, president kongresu ESGE (Evropská endoskopická společnost) live 2014, prezident CEURGEM (Centrel European Gastroenterology Meeting) 2010, prezident International Celiac Disease Symposium 2015, člen editorial board časopisu Gastrontestinal Endoscopy, IF 6, do r. 2012 časopisu Endoscopy, IF 6
Do r. 2004 člen Scientific Commitee European Gastroenterology Federation, do r. 2012 člen Scientific Committee World Organization of Gastroenterology
Rada pro výzkum, vývoj a inovaci - člen
Skrýt profil

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči, Zástupce přednosty pro experimentální hepatogastroenterologii

Tel.: 236 052 600, 236 052 617, 236 053 282
E-mail: tomas.hucl@ikem.cz

Ing. Hana Drahošová

asistentka přednosty kliniky
neobjednává, kontakt na objednání výše

Tel.: 236 054 016
Fax: 236 052 615
E-mail: hana.drahosova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít