CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Pro lékaře

Pacienti jsou na kliniku (vyšetřeni) přijímáni na doporučení ošetřujícího lékaře. Konzultovat můžete na telefonních číslech ambulance.

Služba urgentní endoskopie

Klinika hepatogastroenterologie  (KH) je specializovaným pracovištěm pro diagnostiku a léčbu chorob zažívacího traktu a jater se zvláštním zřetelem k metodám náhrady funkce jater. 

Hlavním předmětem činnosti je péče o nemocné s transplantovanými játry, a to indikace a výběr do čekací listiny, komplexní lůžková i ambulantní péče o nemocné před transplantací, ambulantní sledování po transplantaci i lůžková péče a léčba případných komplikací po transplantaci.

KH přijímá kandidáty transplantace jater z celé ČR. V ostatních gastroenterologických i hepatologických indikacích klinika slouží jako superkonsiliární pracoviště pro celé území ČR. Na klinice jsou léčeni i pacienti se širokým spektrem chorob zažívacího traktu, jater a pankreatu.


Kapslová endoskopie 

Indikace kapslové endoskopie je v kompetenci odborného lékaře a má přísná kritéria.
Konzultace případné indikace proveďte předem s provádějícím lékařem (pavel.drastich@ikem.cz).

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít