CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vyšetření

Poté, co jste byli indikováni k operaci, je nutné doplnit některá základní vyšetření k vyloučení např. infekce, poruch jater či ledvin. Tato vyšetření jsou obvykle provedena současně s katetrizačním vyšetřením, event. je zajistí Váš obvodní lékař. V případě, že  k nám budete přeloženi z jiné nemocnice, zajistí nám je dotyčné oddělení. 

Výsledky mohou být staré nejvýše 3 týdny, optimálně 1 týden. V případě potřeby (špatně dostupná lékařská péče v místě bydliště, akutní výkony) provedeme požadovaná vyšetření u nás. V takovém případě je ale nutné počítat s možností odložení operace při špatných výsledcích z důvodu dovyšetření příčin těchto výsledků. To probíhá buď ambulantně v místě bydliště, případně na spádovém oddělení (obvykle interním), a nebo dle možností u nás.

 A jaká vyšetření tedy potřebujeme?

 1) KO - krevní obraz - informuje nás o:

  • počtu bílých krvinek (zn. zánětu, onem. krve a lymfatického systému)
  • počtu červených krvinek a množství hemoglobinu (krevního barviva) - nepřímo o schopnosti krve přenášet kyslík, o poklesu v důsledku jiných onemocnění
  • počtu krevních destiček (důležité pro srážení krve).

 2) BIOCHEMIE základní - informuje nás o stavu funkce jater (AST, ALT, bilirubin), ledvin (kreatinin, urea) a zn. zánětu (CRP).

 3) KOAGULACE - Quick/INR, aPTT - posuzuje stav srážlivosti krve. Poruchy srážlivosti ztěžují, vyjímečně i znemožňují chirurgický zákrok.

 4) MOČ CH+S - chemické vyšetření moči a sedimentu, důležité zejména k vyloučení močové infekce, která se nemusí jinak navenek projevovat 

U pacientů před zákrokem na některé srdeční chlopni navíc potřebujeme vyšetření infekčních fokusů - jedná se o vyloučení přítomnosti skrytých ložisek infekce (v oblasti zubů) STOMATOLOGICKÉ, dále v oblasti krku, nosu a uší - ORL, u žen navíc GYNEKOLOGICKÉ. Tato vyšetření mohou být max. 3 měsíce stará.

Je-li přítomno jiné závažné onemocnění, např. plicní, neurologické, porucha žláz s vnitřní sekrecí a jiné, je žádoucí vyšetření u specialisty cca 3-4 týdny před operací. Ten se vyjádří k možnosti operace, provede přípravu náležící jeho odbornosti a doporučí postup během a po operaci. K těmto vyšetřením by Vás měl odeslat Váš obvodní lékař nebo kardiolog po zvážení závažnosti takového onemocnění.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít