CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Co Vás čeká

Po příjezdu do IKEMu budete odvedeni k příjmové ambulanci, kde ověříme základní data z Vašeho předchorobí, zkontrolujeme výsledky požadovaných vyšetření a sepíšeme chronickou medikaci. Poté s Vámi administrativní pracovnice sepíší příjmové dokumenty a budete odvedeni na příjmové oddělení naší kliniky - pav. F, 3. patro. Zde se Vás ujmou sestřičky a sanitáři/ky, ubytují Vás na pokoji, uschovají Vaše svršky a cennosti, na které dostanete doklad. Vysvětlí Vám chod oddělení, kde naleznete nádoby s pitím aj., jak se obsluhuje komunikační systém, a následně Vás zváží, změří výšku, tělesnou teplotu, krevní tlak na obou rukách, event. odeberou vzorky krve a moči na doplňující vyšetření. Během dne s Vámi jeden z ošetřujících lékařů provede a sepíše příjem - základní vyšetření, soupis předchorobí a diagnóz. Také Vás navštíví Váš operatér, představí se, upřesní detaily Vaší operace a zodpoví Vaše dotazy. Další, koho potkáte, je rehabilitační sestřička, která Vám vysvětlí základy dechové rehabilitace po operaci a pohybový režim. 

Sestřičky na oddělení Vás také seznámí s přípravou na operaci - od kdy nebudete jíst a pít (obvykle od půlnoci), kdy a čím se umýt a sanitář/ka Vám oholí příslušné části těla. Máte-li snímatelné zubní protézy, je nutné si je uložit do nádobky a odevzdat sestřičkám. Po operaci Vám je pochopitelně vrátíme. Klyzma (klystýr) až na vyjímky před operací neprovádíme. 

V den před operací dostanete na noc tzv. premedikaci - jedná se o léky na zmírnění stresových reakcí organismu, jako je zvýšení tlaku a tepové frekvence, i stresu psychického, a zároveň snižuje potřebné dávky některých jiných léčiv. 

Termín operace je obvykle den následující po Vašem přijetí. Pokud je zapotřebí provést upřesňující vyšetření, posouvá se operace o čas potřebný pro tato vyšetření. Někdy se stane, že je několik urgentních operací najednou, pak musíme z kapacitních důvodů některé plánované výkony odložit. Vždy se ale snažíme o co nejkratší interval mezi Vaším přijetím a operací. Naopak v jiných případech, pokud se uvolní místo, můžete být operováni již v den příjmu.  

Budete-li chtít opustit oddělení - např. zajít si pro noviny, čiňte tak prosím pouze po domluvě se sestřičkami - je naší povinností vědět kde jste a jak Vám je. 

Pokud před operací budete mít bolesti na prsou, záchvat dušnosti či Vám jiným způsobem bude náhle nevolno - přivolejte si ihned sestřičku, která zajistí základní úkony a přivolá lékaře. Neaplikujte si sami žádné léky ani se nesnažte vydržet - může jít o planý poplach i o závažný příznak onemocnění ! 

Vzhledem k tomu, že v našem Institutu provádíme transplantace orgánů a jiné náročné zákroky, musíme splňovat přísná kritéria kvality a mikrobiální nezávadnosti teplé vody. Z tohoto důvodu jsou do ní přidávány chemikálie zajišťující její nezávadnost. Z tohoto důvodu je nutno dodržovat zákaz jejího užívání k pití nebo přípravě nápojů.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít