CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Výkony na chlopních

Chirurgická léčba srdečních chlopní je co do počtu prováděných operací na naší klinice na druhém místě. Srdeční chlopně ohraničují jednotlivé srdeční oddíly - síně a komory. Každá funguje jako jednocestný ventil, což znamená, že mají za úkol propouštět krev ve směru krevního toku a nikoli zpět. Z toho vychází i základní podstata nemoci každé chlopně - tj. buď je chlopeň zúžená (stenotická) - propouští jen malé množství krve, nebo je postižena nedomykavostí (insuficiencí/regurgitací) - část krve, která chlopní projde vpřed, se vrátí zpátky.

V lidském srdci jsou 4 chlopně: aortální, mitrální (dvojcípá), trikuspidální (trojcípá) a pulmonální (plicnicová). Nejčastěji postiženou chlopní je aortální chlopeň. Aortální stenóza vzniká nejčastěji jako degenerace a vápenatění na normálně trojcípé chlopni. Pokud je aortální chlopeň vrozeně dvojcípá, je degenerace pravděpodobnější. Dnes již vzácně bývá tato vada spojena s revmatickou horečkou (té výrazně ubylo v éře používání antibiotik). Lidé s aortální stenózou pociťují nízkou tělesnou výkonnost, stavy na omdlení, rychle se při námaze zadýchají a někdy mohou pociťovat bolesti na hrudi. Nedomykavost aortální chlopně vzniká poškozením chlopenních cípů infekční endokarditidou (infekčním onemocněním v oblasti srdeční chlopně), revmatickou horečkou, degenerativními změnami nebo dilatací kořene aorty při Marfanově syndromu (vrozené onemocnění pojiva), aj. Nemocní s touto vadou pociťují tělesnou nevýkonnost a dušnost.

Často postiženou chlopní u člověka bývá i chlopeň mitrální (dvojcípá). Její onemocnění je především ve smyslu nedomykavosti, která vzniká na podkladě infekční endokarditidy, ischemické choroby srdeční při poruše závěsného aparátu chlopně (tzv. papilární svaly a šlašinky), prolapsu chlopně při onemocněních pojiva a vzácně v důsledku revmatické horečky, která může být někdy i příčinou mitrální stenózy. Postižení mitrální chlopně způsobuje snížení tělesné výkonnosti a zhoršení dýchání (při zvýšené námaze), později se mohou přidat otoky dolních končetin.

Poslední chlopenní vadou je nedomykavost trikuspidální chlopně, jejíž příčinou bývá dilatace pravé komory v důsledku postižení levého srdce. Typickým příznakem bývají otoky dolních končetin.

Kromě klinických příznaků nemocí chlopní bývá typická přítomnost poslechových šelestů na srdci, jejichž typ koresponduje s typem chlopenní vady. Nejlepším nástrojem pro diagnostiku je echokardiografické vyšetření, zejména pak vyšetření jícnovou sondou (poskytuje nejpřesnější informace o typu a významnosti postižení chlopní).

Při chirurgické léčbě onemocnění chlopně jsou možná dvě řešení - tzv. plastika ("oprava") chlopně nebo její náhrada. Plastika (záchovná operace) umožňuje pacientovi ponechat jeho vlastní chlopeň a chirurgickou technikou změnit její anatomii tak, aby opět fungovala jako jednocestný ventil. Není-li chlopeň vhodná k provedení plastiky, přistupuje se k její náhradě. Chlopenní protézy dělíme na mechanické a biologické. Mechanické chlopně mají jako hlavní výhodu záruku neomezeně dlouhé funkce. Nevýhodou je nutnost trvalé antikoagulační léčby - s tím souvisí potřeba pravidelných kontrol krevní srážlivosti - tzv. Quickova testu, a vyšší riziko krvácivých komplikací, např. i běžné odřeniny mohou více a déle krvácet, mladé ženy by neměly otěhotnět (léky prokazatelně poškozují plod).

Biologické chlopně mají naopak výhodu v potřebě pouze dočasné antikoagulační terapie - obvykle na 3 měsíce. Nevýhodou je možnost vzniku degenerativních změn vedoucích ke špatné funkci protézy. Tyto změny nejvíce závisí na věku nemocného - čím mladší, tím je větší riziko rozvoje těchto změn. U osob nad 65-70 let k těmto změnám prakticky nedochází.

V mladším věku se proto převážně implantují mechanické chlopně, u starších nad 65 let pak biologické. Neplatí to ale 100% - je více faktorů, podle kterých se rozhoduje. U každého pacienta se posuzují okolnosti individuálně.

U velmi nemocných osob, které nemohou podstoupit klasickou náhradu aortální chlopně, provádíme implantace biologických náhrad katetrizační cestou přes stehenní tepnu nebo přes hrot levé komory. Této proceduře se říká TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation).

Mechanická aortální chlopeň SORIN BICARBONMechanická mitrální chlopeň SORIN BICARBONBiologická aortální chlopeň SORIN SOPRANOStentless aortální chlopeň SORIN SOLO© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít