CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Mechanické srdeční podpory

Mechanické srdeční podpory (MSP) jsou čerpadla krve, která jsou schopna u pacientů s pokročilým srdečním selháním částečně nebo úplně převzít úlohu srdce v krevním oběhu s cílem obnovení dostatečného srdečního výdeje. 

Léčba srdečního selhání pomocí mechanických srdečních podpor se v posledních letech stala standardní a účinnou metodou umožňující záchranu života pacientů s tímto onemocněním. Dynamický rozvoj tohoto typu terapie je ovlivněn zvyšujícím se počtem pacientů se srdečním selháním a celosvětovým nepříznivým trendem v počtech vhodných dárcovských srdcí pro srdeční transplantaci.

V současnosti je v České republice hlavní indikací k implantaci MSP tzv. přemostění k transplantaci srdce. Po implantaci systému MSP a zlepšení stavu oběhových parametrů za hospitalizace nebo za ambulantního sledování je pacient zařazen na čekací listinu k transplantaci srdce, pokud nebyl zařazen již před zavedením MSP. Dalším, v zahraničí již zužívaným postupem, je použití MSP jako tzv. destinační terapie, kdy je umělá podpora implantována jako trvalé řešení u pacientů, u kterých věk, nebo přidružené choroby vylučují zařazení do transplantačního programu.

Mechanické srdeční podpory se obecně dají rozdělit podle délky trvání terapie na několik typů - krátkodobé (14-30 dnů), střednědobé (1-6 měsíců) a dlouhodobé (pro použití v horizontu až několika let). Naše pracoviště a pracovní skupina srdečního selhání, ve které úzce spolupracují Klinika KKCH a Klinika KK, se zabývá léčbou srdečního selhání pomocí mechanických podpor již od roku 2003. V IKEM jsou v současnosti aktivně používány mechanické srdeční podpory typu HeartMate 3, extrakorporální membránový oxygenátor (ECMO), CentriMag Levitronix a Impella 5.5.

Během terapie mechanickou srdeční podporou jsou pacienti sledováni za hospitalizace, v případě použití dlouhodobé mechanické srdeční podpory HeartMate i ambulantně. Součástí léčby je dlouhodobé podávání antikoagulační terapie a farmakologická léčba srdečního selhání, která pokračuje i po zavedení srdeční podpory.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít