CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Transplantace srdce

Transplantace srdce

Operační výkon, při kterém je selhávající srdce vyňato z těla příjemce a nahrazeno zdravým srdcem vhodného dárce. V éře současné lékařské vědy se až na výjimky jedná o rutinní výkon a zároveň nejefektivnější způsob léčby refrakterního (na medikamentosní léčbu již nereagujícího) srdečního selhání.

Historie

První úspěšná transplantace srdce byla provedena v prosinci roku 1967 Christiaanem Barnardem v Kapském Městě (JAR), v Evropě pak hned následujícího roku Christianem Cabrolem ve Francii. V Československu je toto prvenství datováno rokem 1984. Zasloužil se o něj tým prof. Firta v pražském IKEM.

Proč podstoupit výkon právě na našem pracovišti?

Institut klinické a experimentální medicíny je největším transplantačním centrem v České republice. Kardiocentrum IKEM svým pacientům nabízí komplexní a vysoce odbornou péči založenou na bohatých zkušenostech s problematikou srdečních transplantací. Ročně podstoupí tento výkon cca 50 nemocných a celkový počet pacientů s „novým“ srdcem již překročil hranici 1000. Jedinečný program mechanických srdečních podpor umožní transplantaci srdce u pacientů, kteří by se pokročilostí srdečního onemocnění nového orgánu pravděpodobně nedočkali.

Příjemce vs. dárce, imunosupresivní léčba

Pokud jste byli svým kardiologem doporučeni a našimi odborníky indikováni jako vhodní kandidáti k transplantaci srdce, podstoupíte spektrum vyšetření, která jsou nezbytná k Vašemu zařazení na čekací listinu k transplantaci srdce. 

Vhodný orgán je pro daného příjemce vybírán na základě několika kritérií, mj. dle shody v AB0 krevním systému, která minimalizuje riziko tzv. rejekce (odhojení) darovaného orgánu. Imunitní systém jedince totiž přirozeně atakuje cizí tkáně. Aby k tomuto jevu nedocházelo, je zapotřebí potlačovat imunitní odpověď příjemce podáváním tzv. imunosupresiv. I přes preventivní podávání imunosupresivní terapie může dojít k rozvoji zmiňované rejekce transplantátu. S cílem včasného odhalení této komplikace probíhá v pravidelných intervalech tzv. endomyokardiální biopsie - odběr vzorku srdečního svalu (katetrizačně) k histologickému vyšetření. Je-li odhojování prokázáno, je neprodleně léčeno.

Operační výkon

Samotný výkon je prováděn v celkové anestézii, za umělé plicní ventilace. Chirurgickým přístupem je tzv. podélná střední sternotomie, kdy je řez veden středem hrudního koše. Klíčová fáze výkonu probíhá za asistence tzv. mimotělního oběhu, což je systém přebírající úlohu srdce a plic ve chvíli, kdy je nemocné srdce příjemci odstraněno a to do okamžiku, než započne svoji aktivitu srdce „dárcovské“. To je umístěno do původní lokalizace (hovoříme o tzv. ortotopické transplantaci) sešitím recipročních, tzn. sobě odpovídajících srdečních oddílů dárce a příjemce.

Pooperační péče

Samotná operace je vlastně pouhým začátkem zotavení nemocného. Po krátkém pobytu na Klinice anesteziologie a resuscitace (bezprostředně po operaci) probíhá hospitalizace na jednotce intenzivní péče Kliniky kardiovaskulární chirurgie (péče o chirurgickou ránu, monitorace krevního oběhu, optimalizace farmakoterapie se zvláštním důrazem na imunosupresi). Není-li z chirurgického hlediska námitek, je pacient mezi 7. a 10. dnem od výkonu přeložen na Kliniku kardiologie k navazující péči. Po propuštění do domácího ošetřování jsou pacienti sledováni v kardiologických ambulancích s možností konzultace dle potřeby.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít