CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Informace

INFORMACE PŘÍBUZNÝM; NÁVŠTĚVY

Informace podáváme v zásadě kdykoliv. Telefonicky pouze osobám, které znají heslo (určíte si ho při příchodu do nemocnice). Pokud si nepřejete podávat informace o svém zdravotním stavu, je nutné uvědomit ošetřující personál, především přijímacího lékaře. 

Návštěvy jsou možné až do večerních hodin (do 19:00), je však zapotřebí brát ohled na ostatní pacienty a jejich soukromí. Taktéž je nutné respektovat chod oddělení, kdy např. v dopoledních hodinách je větší provoz kvůli překladům nemocných, provádění většiny vyšetření apod. V den operace návštěvy neplánujte. Pacient obvykle spí, po probuzení je unavený a je mu poskytována intenzivní ošetřovatelská péče. 

Návštěvy se ohlásí na recepci sestřičkám, a až po jejich souhlasu mohou na pokoj (aby např. nepřišly ve chvíli, kdy se vyšetřuje jiný pacient nebo provádí toaletu apod.). Děti do 15 let věku není vhodné na návštěvy brát.

Návštěvy na pooperačním oddělení - RESu jsou vzhledem k chodu oddělení možné pouze po domluvě s lékařem a po omezenou dobu.

Telefony na oddělení:

  • odd. A - JIP   261 365 156
  • odd. B - příjem   261 365 157
  • RES - pooperační   261 363 050 nebo 070

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít