CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Lázně

Které a kdy?

Po operaci srdíčka máte nárok na 4týdenní lázeňský pobyt, hrazený zdravotní pojišťovnou. Jedná se důležitou součást celkové terapie, zaměřenou na rehabilitaci a uvolnění psychického stresu. Pomáhá zlepšit pohyblivost hrudníku, podpořit funkci plic a celkově zlepšit kondici. Obecně platí - čím dřívě, tím lépe. Díky spolupráci s Lázněmi Poděbrady, které splňují odpovídající personální a technické požadavky, Vám můžeme nabídnout tzv. časnou rehabilitaci, kdy do lázní odjíždíte přímo od nás a nemusíte si nic sami zařizovat. Pokud budete mít o časnou rehabilitaci zájem, informujte o této skutečnosti ošetřujícího lékaře při přijetí, zároveň si s sebou vemte potřebné věci do lázní a léky na 4 týdny - pojišťovny lázním hradí denní paušál na léky pro jednoho pacienta ve výši pouze cca 9 Kč. 

Co Vás v případě zájmu čeká, popisuje prim. Vít Mařatka, lékařský ředitel Lázní Poděbrady:

Časná rehabilitace po kardiochirurgických výkonech navazuje přímo na hospitalizaci a nemocní jsou do Centra časné rehabilitace (Centra) překládáni přímo z lůžek kardiochirurgických klinik, obvykle v prvním týdnu po operaci..    

Základní jednotkou Centra je oddělení se zvýšenou intenzivní péčí (celkem 18 lůžek), na které jsou všichni nemocní přijímáni a kde setrvají jeden až sedm dní dle zdravotního stavu. Toto oddělení je vybaveno monitorovacím systémem u každého lůžka, který je vyveden na centrální monitor v pracovně sester s možností neustálého sledování EKG, arytmií, krevního tlaku, saturace kyslíkem a dýchání. Všichni nemocní jsou pod neustálým dozorem zdravotnického personálu - buď přímo nebo kamerovým systémem. Samozřejmostí jsou přístroje pro neodkladnou resuscitaci - defibrilátory, přístroj pro umělou plicní ventilaci, ale i kardiostimulátory. Na tomto oddělení je stálá služba sester a lékaře kardiologa nebo internisty vyškoleného v kardiologické problematice. Rovněž sestry mají ve většině nástavbové vzdělání v intenzivní péči, kardiologii nebo ARO a dále se vzdělávají. 

Nemocný je při přijetí vyšetřen lékařem kardiologem (fyzikální vyšetření, EKG, spirometrie) a je uložen na lůžko Centra. Nemocní, u kterých je to indikováno, jsou napojeni na monitorovací systém. Již při přijetí je přijímajícím lékařem stanovena úvodní rehabilitační péče, která probíhá od prvního dne. Jedná se o dechová cvičení, která uvolňují a posilují dýchací svaly, segmentální masáže, inhalace s mukolytiky (event. bronchodilatancii), ozařování rány polarizovaným světlem bioptronové lampy, elektroléčbu a magnetoterapii. To vše pod dozorem zvlášť vyškolených rehabilitačních pracovníků (odborná příprava probíhá přímo na kardiochirurgických klinikách). 

Vizita (kontrola lékařem) je u nemocných na lůžku Centra minimálně dvakrát denně, ale vždy, kdy to vyžaduje zdravotní stav. EKG je posuzováno zprvu denně. 

Druhý den po přijetí, po vizitě lékařem, je provedeno echokardiografické vyšetření k posouzení morfologie a funkce srdečních dutin, zhodnocení chlopenního aparátu a kvantifikaci event. perikardiálního a pleurálního výpotku. Následně opět pokračuje rehabilitační péče stejná jako první den, přidává se chůze za kontroly rehabilitační sestry. Chůze probíhá na oddělení, po schodech a i do lázeňského parku. Zde dle stavu nemocných (a při příznivém počasí) probíhá dechové cvičení. Odpoledne jsou nemocní opětovně zkontrolováni lékařem. 

Následující den je (dle stavu nemocných) obdobný dni předchozímu nebo jsou nemocní překládáni na Lázeňský dům. Před překladem jsou vyšetřeni lékařem (včetně EKG) a je připraven rozpis lázeňských a rehabilitačních procedur. Současně jsou naplánována další pomocná vyšetření (echo, EKG Holter, TK Holter, bicyklová ergometrie, laboratorní vyšetření). 

Po překladu na lázeňský dům jsou nemocní kontrolováni lékařem dle potřeby, obvykle v prvním týdnu vícekrát. Stejně tak se kontroluje EKG. Pokračuje léčení operačních jizev. 

V případě, že je stav nemocného stabilní a léčba je dobře nastavena, je provedeno bicyklové ergometrické vyšetření, většinou v prvních dnech pobytu (ne dříve než za deset dní od operace). Dle tolerované zátěže a dosažené maximální tepové frekvence se vypočítá tréninková tepová frekvence a stupeň tréninkové zátěže.     

Mezi nejčastější lázeňské a rehabilitační procedury, které se nemocným předepisují, patří:

  • inhalace (Vincentka, mukolytika, event. bronchodilatancia), 
  • léčba bioptronovou lampou, reflexní a klasické masáže, 
  • dechová cvičení a léčebný tělocvik dle stanovené zátěže, 
  • trénink na rotopedu, 
  • chůze po stanovených okruzích,
  • z elektroléčby nejčastěji používáme diadynamik, Trabertovy proudy, čtyřkomorovou galvanickou lázeň a ultrazvuk, magnetoterapii. 

Tento základní program je doplněn tradiční lázeňskou léčbou – balneoterapií (uhličité a perličkové koupele, vířivky, podvodní masáže), která pomáhá k celkovému zlepšení stavu pacienta i k jeho lepší psychické pohodě. Je samozřejmostí, že koupele probíhají po doléčení jizev tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Probíhají individuální i skupinové edukace nemocných se zaměřením na zásady správné výživy, důležitostí nekouřit, mít optimální tělesnou hmotnost, a i s dalšími otázkami zdravého životního stylu. Zdůrazňována je důležitost pravidelné tělesné aktivity jako zásadní součásti sekundární prevence i do budoucna. 

Takto probíhá lázeňská léčba až do doby propuštění. Před plánovaným propuštěním se provádí výstupní EKG, spirometrie, bicyklová ergometrie a tam, kde to je indikováno, rovněž kontrolní laboratorní vyšetření. Před odchodem obdrží každý pacient podrobnou lékařskou zprávu, kde je uvedeno vše, co při lázeňské léčbě probíhalo, veškeré laboratorní výsledky, výsledky přístrojových vyšetření a rovněž údaje o rehabilitaci a fyzické kondici. Na závěr je uvedeno doporučení včetně léčby. 

V případě, že takto časně do lázní odjet nemůžete či nechcete, podáme návrh na lázeňskou léčbu, Vy (nebo Váš praktický lékař) si zařídíte schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny a pojedete později. Nárok na lázně máte 6 měsíců od propuštění.

A jaké lázně máte na výběr ? Jsou to níže uvedené (kliknutím na název se dostanete přímo na jejich internetové stránky):

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít