CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Operační rány - hojení, možné komplikace

Hojení ran

Hojení rány probíhá v několika fázích, které na sebe plynule navazují nebo v sebe přecházejí. Rozlišujeme 3 základní fáze hojení:

  1. Exsudativní fáze - dochází k zástavě krvácení, produkci tkáňového moku, vyčištění rány. Při nekomplikovaném hojení trvá 2-3 dny.
  2. Proliferativní fáze - vzniká granulační tkáň (nově vytvářené drobné cévy), tvoří se kolagenová vlákna a jiné látky zajišťující slepení okrajů rány. Při nekomplikovaném hojení probíhá od 2.-3. dne do 7.-8. dne.
  3. Diferenciační fáze - závěrečná fáze. Z okrajů rány začínají přerůstat buňky zajišťující překrytí rány. Vytváří se vlastní jizva. Tato fáze probíhá měsíce až roky.

Podle toho, jak se rána hojí, rozlišujeme hojení primární (sanatio per primam intentionem) - neboli nekomplikované, a sekundární (sanatio per secundam int.), v našem případě na podkladě infekce - zvýrazňuje se exsudativní i proliferační fáze - nebo-li je zvýšená sekrece z rány, okraje se k sobě nepřihojují, mohou se přidat celkové známky infekce - teploty, třesavky, apod.

Ranné komplikace

Potíže s hojením ran má mnoho příčin místních i celkových. Mezi místní patří šetrnost chirurga ke tkáním, infekce, krvácení v ráně, umístění a namáhání rány, kvalita ošetřování. Z celkových pak věk, stav imunitního systému, přidružená onemocnění (diabetes mellitus, onem. ledvin, dlouhodobé užívání kortikoidů), stav výživy (škodí podvýživa i obezita, nedostatek vitamínů, stopových prvků) a spousta dalších. 

Jednou z nejčastějších komplikací je infekce. Choroboplodné zárodky se mohou do rány dostat krví (méně časté) nebo zvenčí - nesterilním nástrojem, z kůže apod. Zdravý organismus je schopen vypořádat se s velkým množstvím bakterií. V přítomnosti cizorodého materiálu (šicí vlákna, umělá chlopeň apod.) však tato schopnost klesá 10-100x, neboť bakterie k tomuto materiálu mohou přisednout a množit se. Dojde-li k patrné infekci, projevuje se základními příznaky:

  • zarudnutí
  • zvýšená teplota okolí rány
  • otok, sekrece z rány
  • bolest.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít