EN

Division of Hepatology and Gastroenterology Methods

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Director

Phone: 236 054 016
Fax: 236 052 615
E-mail: julius.spicak@ikem.cz

View profile
Vzdělání:
Fakulta všeobecného lékařství, Karlova Universita
1970 – 1976

Akademické a pedagogické funkce a tituly:
1976 MUDr
1983 Odborný asistent, Fakulta všeobecného lékařství, Praha
1992 Kandidátská práce (CSc), téma: Endoskopická sklerotizace jícnových varixů
1994 Habilitace (Docent vnitřního lékařství): Endoskopická léčba choledocholitiázy
2007 Profesor vnitřního lékařství

Pracovní zařazení:
1976-1979: Interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, sekundář
1979-1981: 1. interní klinika, Fakultní nemocnice v Praze 10, sekundář
1981-1987: Interní oddělení Fakultní polikliniky, samostatně pracující lékař, odborný asistent
1987-1994: 1. interní klinika 1. lékařské fakulty, sekundář, odborný asistent
1995- dosud: Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie

Členství v odborných společnostech:
Česká gastroenterologická společnost (vědecký sekretář 1994-1998, předseda 1998 – 2002,
a 2010 - 2014)
Hlavní obory výzkumu
Digestivní endoskopie, pankreatologie, transplantace jater.

Publikační činnost:
Hlavní autor a spoluautor přibližně 350 sdělení, z toho 90 v zahraničním písemnictví, 91 impaktovaných, citace cca 1 200, H- index 13, prezentace pravidelně Evropský gastroenterologický kongres (UEGW), Americký gastroenterologický kongres (DDW), Egypt, Berlín, Chicago, Rochester, Brussells, Hamburg, Leipzig, Tel-Aviv aj.
Granty, grantové agentury

Řešitel 11 grantů:
Člen panelu Interní grantová agentura 2010 – 2012, člen panelu Grantové agentury české republiky 2012 – 2014, člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace od r. 2014, člen panelu Agentury zdravotnického výzkumu od 2/2015
Jiné
Prezident Evropského gastroenterologického kongresu (UEGW) 2004 (10 000 účastníků), Prezident Falkova symposia 1998, 2003, president kongresu ESGE (Evropská endoskopická společnost) live 2014, prezident CEURGEM (Centrel European Gastroenterology Meeting) 2010, prezident International Celiac Disease Symposium 2015, člen editorial board časopisu Gastrontestinal Endoscopy, IF 6, do r. 2012 časopisu Endoscopy, IF 6
Do r. 2004 člen Scientific Commitee European Gastroenterology Federation, do r. 2012 člen Scientific Committee World Organization of Gastroenterology
Rada pro výzkum, vývoj a inovaci - člen
Hide profil

The division of endoscopic methods is a leading, comprehensive endoscopic centre. The division not only provides endoscopic services to outpatient offices and departments of IKEM, but also to specialised doctors in the broader surroundings. It performs both diagnostic procedures and specialised therapeutic interventions that require a specialised complement. The division also provides hospitalisation at the HD ward for patients requiring observation after procedures (must be agreed with the endoscoping doctors – preferably by e-mail at mabx@ikem.cz).

Urgent endoscopy service

(the service is provided primarily to IKEM and TN (Thomayer Hospital), but also to suburban hospitals)

The urgent endoscopy service is operated non-stop at the Hepatogastroenterology Department. It is a non-presence service, which means that a senior doctor – endoscopist and an endoscopic nurse are on emergency duty on the telephone from 4 pm to 8 am the following day.

When an urgent endoscopy procedure is required, the following steps should be undertaken:

  • Contact the nurses of the HD division – Tel.: +420 26136 3280, 3281, who will inform the requesting person about the name and telephone number of the endoscopist on duty;
  • Upon discussing the indication of endoscopy, the doctor calls the endoscopic nurse;
  • The endoscopist may refuse to perform the procedure if a clear contraindication of the procedure is determined by phone;
  • In other cases, the endoscopist initiates the procedure within approximately 1 hour from the telephone contact;
  • It is desirable to perform the procedure at the division of endoscopy of IKEM HD (if the patient cannot be transported, the procedure will be performed at the bedside).

The request forms can be downloaded here:

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít