CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Tlustého střeva

Na klinice provádíme operace tlustého střeva pro záněty, nádory a ostatní choroby tlustého střeva. 

Před každou takovou operací je nutná návštěva pacienta na chirurgické ambulanci s aktuální lékařskou zprávou. Lékař v ambulanci nálezy vyhodnotí, pacientovi vysvětlí jeho onemocnění a současně navrhne možnosti léčby. V odůvodněných případech lékař připraví dokumentaci pacienta k posouzení takzvaným multidisciplinární týmem, který případ diskutuje, stanoví další postup, ten písemně dokumentuje a pacientovi pak lékař tento navržený postup sdělí. Pokud je u pacienta diagnostikována choroba, která se v IKEM neléčí nebo navržen léčebný postup, který v IKEM neprovádíme, pacientovi předáme veškerou dokumentaci a současně doporučíme pracoviště, kam se může obrátit ohledně navržené léčby.  Pokud má pacient chorobu, kterou v IKEM léčíme a je indikován k výkonu, který rutinně provádíme, lékař v ambulanci pacientovi stanoví termín operace. Současně dostává pacient do ruky lékařskou zprávu pro svého praktického lékaře, případně lékaře, který jej poslal k vyšetření do IKEM, dále pak seznam předoperačních vyšetření, která vyhotoví jeho praktický lékař ne déle než dva týdny před operací. Výsledky těchto vyšetření si pacient přinese na příjem. 

Některé nemoci tlustého střeva, včetně například rakoviny tlustého střeva a konečníku, se vyskytují v populaci ČR poměrně často. Vážíme si zájmu každého pacienta, rádi bychom vyhověli všem, kdo si to přeje. Z provozních důvodů však nemůžeme vyhovět všem zájemcům. Přednostně operujeme pacienty po orgánových transplantacích, případně nemocné, kteří mají jiné závažné choroby (například srdce) a výkon je tak pro ně vysoce rizikový. v případě nádorů tlustého střeva se také přednostně věnujeme případům, kdy má pacient metastázy do jater, které jsou vhodné k chirurgickému odstranění (viz kolonka "operace jater").

Pokud máte zájem o posouzení Vašeho nálezu na tlustém střevě, návrh postupu a případnou operaci na naší klinice, kontaktujte prosím ambulanci na tel. 23605 2816 nebo mailem: chirurgie@ikem.cz.

 

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít