CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Ambulance cévní

Ordinační hodiny 7:30 - 15:30  tel. č. 236 052 213 

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
doc. MUDr. Janoušek
MUDr. Marada
MUDr. Thieme
MUDr. Sutoris
MUDr. Chlupáč
MUDr. Lipár

Termín vyšetření na ambulancích transplantační chirurgie (TCH) je nutné si předem objednat telefonicky: 236 052 816.

AMBULANCE CÉVNÍ CHIRURGIE

Klinika transplantační chirurgie má dlouholetou tradici v léčbě cévních onemocnění. Počtem výkonu se řadí mezi jedno z největších akreditovaných pracovišť v ČR, podílí se na pregraduální výuce studentů lékařských fakult University Karlovy v Praze a je školicím centrem v oboru cévní chirurgie v rámci postgraduální výuky. V současné době nabízí nepřetržitou komplexní léčbu tepenných žilních onemocnění na základě medicíny důkazů.

Chronické stavy řešíme cestou ambulance, která funguje každý pracovní den. Pacienta vyšetříme atestovaným cévním chirurgem nebo angiologem, následně provedeme laboratorní a zobrazovací vyšetření (ultrazvuk cév, počítačová tomografie, magnetická rezonance, angiografie, flebografie). Výsledky jsou prezentovány na indikačním semináři IKEM, kde je na základě konsenzu všech odborníků (cévní chirurg, angiolog, intervenční radiolog) stanovena optimální léčebná strategie. 

Nabízíme konzervativní léčbu (režimová opatření, nasazení adekvátní medikace), endovaskulární léčbu (angioplastika), chirurgickou léčbu (bypass, endarterektomie) a tzv. hybridní terapii (využití endovaskulárních a chirurgických metod v jedné době).

Akutní stavy řešíme nepřetržitě, nabízíme všechny konvenční laboratorní a zobrazovací metody, na které navazuje akutní intervenční, chirurgická nebo tzv. hybridní léčba.

Pacient je po léčebných výkonech hospitalizován dle obtížnosti zákroku na standardním oddělení, jednotce intenzivní péče nebo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.

Po propuštění je pacient sledován v naší ambulanci po nezbytně dlouhou dobu a v případě, že to klinický stav umožní, je předán do péče odborníka v místě bydliště.


Nejčastěji léčíme

Ischemická nemoc dolních končetin

 • onemocnění tepen dolních končetin od asymptomatického stadia, přes stadium klaudikací (bolesti při chůzi, kulhání) až do stadia klidových bolesti a defektů
 • terapeutické možnosti: konzervativní léčba, endovaskulární léčba, chirurgická léčba (včetně transplantace žíly od dárce – v případě vyčerpaných možností žilního štěpu pacienta), hybridní terapie

Onemocnění tepen oblouku aorty

 • postižení tepen zásobujících mozek (nejčastěji karotické tepeny) a tepen zásobujících horní končetiny
 • prevence cévní mozkové mrtvice
 • terapeutické možnosti: konzervativní léčba, endovaskulární léčba, chirurgická léčba

Aneurysma břišní aorty

 • onemocnění způsobené rozšířením břišní aorty
 • prevence komplikací, zejména prasknutí steny aorty
 • terapeutické možnosti: endovaskulární léčba (EVAR – enovascular aortic repair), chirurgická léčba

Chronická mesenterická ischémie

 • onemocnění postihující tepny odstupující z břišní aorty, které zásobují nitrobřišní orgány (zejména střevo, játra, slinivka břišní)
 • terapeutické možnosti: endovaskulární léčba, chirurgická léčba

Infekce cévních protéz

 • infekce cévní protetické náhrady po předchozím angiochirurgickém výkonu
 • léčba: chirurgická (včetně využití tzv. čerstvých tepenných / žilních náhrad od zemřelých dárců v režimu tkáňových transplantací)

Chronická žilní nedostatečnost

 • onemocnění od asymtomatického stadia, přes varixy dolních končetin (tzv. křečové žíly) až po stadium bércových vředů
 • terapeutické možnosti: konzervativní léčba, endovenózní léčba (radiofrekvenční ablace – částečně hrazená pacientem), konvenční chirurgická léčba, endoskopická lečba (SEPS – subfascial endoscopic perforator surgery)

Vzhledem k velkému počtu transplantací a akutních stavů řešených na našem pracovišti je možné, že Váš plánovaný terapeutický výkon může být odložen.


AMBULANCE CÉVNÍCH PŘÍSTUPŮ PRO HEMODIALÝZU

Jedinou léčbou chronického selhání ledvin je transplantace ledviny, která nabízí nesrovnatelně lepší výsledky než dialyzační léčba. U pacientů, kteří nejsou schopní podstoupit transplantaci nebo jsou na čekací listině pro transplantaci ledviny, je nutné funkci ledvin nahradit peritoneální dialýzou nebo hemodialýzou. Po potřeby hemodialýzy existují 3 cévní přístupy:

 • nativní arteriovenózní fistule (AVF)
 • protetický arteriovenózní graft (AVG)
 • centralní venózní katetr (CVC)

Podle mezinárodních doporučení je metodou první volby AVF (měla by být založená vždy, pokud je to možné), následována AVF a ve výjimečných případech CVC. Klinika transplantační chirurgie nabízí nepřetržitou komplexní péči AVF a AVG. Zavedení katetru pro peritoneální dialýzu je možné cestou naší břišní chirurgické ambulance KTCH. CVC jsou implantovány cestou hemodialyzačního střediska IKEM.

Ambulance cévních přístupů pro hemodialýzu funguje preferenčně každou středu. Nabízíme založení a úpravu komplikovaných AVF/AVG (zejména aneurysma a vysoko-průtokové AVF). Pacient je vyšetřen atestovaným cévním chirurgem (anamnéza, fyzikální vyšetření a ultrazvuk cév horních končetin), v případě aneurysma a vysoko-průtokové AVF je doplněno ultrazvukové vyšetření srdce (ECHO), následně je stanoven termín založení nebo úpravy cévního přístupu - většinou do 1 měsíce. Většina založení AVF je prováděna ambulantně v místním znecitlivění. Úprava AVF a založení AVG je prováděná nejčastěji v celkové anestesii.

Pacient po založení AVF v místním znecitlivění je sledován krátkou dobu na oddělení KTCH, po založení AVG nebo úpravě AVF je pacient dle obtížnosti zákroku hospitalizován na standardním oddělení nebo jednotce intenzivní péče po dobu 2-3 dnů. Po dobu hospitalizace je hemodialýza prováděná cestou hemodialyzačního střediska IKEM. Po výkonu je pacient sledován v naší ambulanci po nezbytně dlouhou dobu a v případě, že to klinický stav umožní, je předán do péče dialyzačního střediska v místě bydliště.

V případě nedostatečné funkce cévního přístupu je provedena tzv. fistulografie (rentgenové vyšetření AVF/AVG), na základě nálezu je provedena angioplastika nebo chirurgická léčba.

Akutní stavy (zejména krvácení, uzávěr) řešíme nepřetržitě. 

Vzhledem k velkému počtu transplantací a akutních stavů řešených na našem pracovišti je možné, že by Váš plánovaný výkon mohl být odložen.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít