CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Cévní operace

Oddělení cévní chirurgie se zaměřuje na léčbu akutního i chronického onemocnění periferních cév. Na tepenném systému intervenujeme nejčastěji pro aterosklerotické postižení nebo pro výdutě. Tyto zákroky provádíme na tepnách oblouku aorty, břišní aortě a jejich větvích, a na končetinových tepnách. Chirurgickou léčbu jsme schopni kombinovat s endovaskulárními zákroky. Provádíme také intervence na žilním systému, nejčastěji z důvodu chronické žilní insuficience. Nemalou část našeho programu tvoří výkony pro založení nebo úpravu hemodialyzačního přístupu. Díky úzkému propojení s transplantačním programem jsme schopni provádění cévních rekonstrukcí i pomocí tepen a žil od zemřelých dárců.

Operace krkavic

Krkavice jsou hlavní tepny pro zásobení mozku. U pacientů s významným zúžením karotické tepny je možné provést chirurgické zprůchodnění.Tento zákrok je prováděn u nemocných, kteří prodělali mozkovou příhodu a mají zúžení krkavice větší než 50%. Výkon se provádí také z preventivních důvodů u pacientů, kteří mozkovou příhodu neprodělali, v takovém případě musí být tepna zúžena minimálně o 70%. Nejčastěji se provádí v místním umrtvení, operace není příliš zatěžující pro organizmus a hospitalizace trvá jen několik dní.

 

Operace pro akutní končetinovou ischemii

Náhle vzniklá bolest končetiny může mít různé příčiny. Nejčastější cévní příčinou bývá embolie, tedy ucpání tepny uvolněnou krevní sraženinou. Jedná se o akutní stav, zvlášť když se k bolesti přidá i porucha hybnosti a citlivosti prstů postižené končetiny. Řešení je možné chirurgickým odstraněním embolu, v některých případech můžeme ve spolupráci s radiology nabídnout i katetrizační řešení, při kterém několika hodinová infuze do tepny může sraženinu rozpustit (takzvaná trombolýza). Po zprůchodnění tepny většinou dochází k rychlé úpravě k normálu.  

 

Operace pro chronickou končetinovou ischemii

Chronické uzávěry a zúžení tepen dolních končetin se mohou projevovat buď v určitých intervalech přerušovanou chůzí (takzvanými klaudikacemi), nebo kritickou ischemií s klidovou bolestí nebo končetinovým defektem (gangrénou). V zásadě je možné situaci řešit buď otevřením a zprůchodněním tepny (endarterektomií) nebo přemostěním postiženého úseku (bypassem). Jednodušší postižení je možné vyřešit katetrizačně (angioplastikou), často je nutné oba způsoby zkombinovat. Náročnost výkonu a délka hospitalizace se odvíjejí podle úrovně a rozsahu postižení cév.

 

Operace pro výduť

U některých pacientů dochází většinou z genetických příčin k zeslabení tepenné stěny. Následkem toho může dojít k tvorbě výdutí (rozšíření tepny). Nejčastější komplikací výdutí v dutině břišní je prasknutí a krvácení. Mimo dutinu břišní je problémem spíše uzávěr výdutě a následná porucha prokrvení končetiny. Výdutě je možné řešit katetrizačně (implantace stentgraftu), nebo operační náhradou, většinou s použitím umělého materiálu. Katetrizační řešení je méně zatěžující a má krátkou hospitalizaci, ale není vhodné pro všechny pacienty.

 

Operace žilního systému

Nejběžnějším zákrokem na žilách je operace pro křečové žíly. Provádí se jak z kosmetických důvodů, tak zejména u pacientů s hrozícím vznikem bércového vředu, v neposlední řadě i u pacientů s již otevřeným bércovým vředem. Provádíme nejen klasickou chirurgii varixů, ale také takzvanou radiofrekvenční ablaci. Katetr pro radiofrekvenční ablaci není hrazen zdravotními pojišťovnami a pacient jeho použití musí uhradit předem.   

 

Hemodialyzační přístup

Pacientům s chronickou nedostatečností ledvin jsme schopni založit cévní přístup pro hemodialýzu, takzvaný shunt. Ten je možné vytvořit zvláštních cév, nejčastěji jako ambulantní zákrok v místním umrtvení. V případě vyčerpání vlastních cév, je častým východiskem použití cévní protézy, to je již nutná, alespoň krátkodobá hospitalizace. Naše klinika zajišťuje i implantaci katetrů pro peritoneální dialýzu. 


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít