CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Granty

Projekty Kliniky transplantační chirurgie IKEM (TCH) v letech 2011 až 2016

Č.   projektu

Hlavní řešitel/spoluřešitel   (IKEM)
Název projektu

Projekt   IGA MZ ČR:

NT14439-3/2013

doc.   MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS

 

Sledování   hladiny cirkulujících nádorových buněk (CTC)
   u vybraných nádorů gastrointestinálního traktu

Projekty   AZV ČR:

16-34134A

doc. MUDr. Libor Janoušek, Ph.D. FEBS

Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu
 v časném pooperačním období

16-28375A
doc. MUDr. Martin Oliverius,   Ph.D. FEBS
Studium prognostických a   prediktivních biomarkerů
   v terapii karcinomu pankreatu
   

Projekt   GA ČR:

P301/12/1734
doc. MUDr. Martin Oliverius,   Ph.D. FEBS
Analýza významu genetických   faktorů v riziku vzniku
   a prognóze karcinomu pankreatu

Institucionální   podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace IKEM 

MZ ČR –   RVO („Institut klinické a experimentální medicíny – IKEM, IČ 00023001“)

(dřívější Výzkumný záměr IKEM)

Hlavní řešitel:
Název dílčích projektů Kliniky transplantační chirurgie IKEM:
MUDr. Peter Baláž, Ph.D.
Duální transplantace ledvin
MUDr. Matěj Kočík
Studie genetických faktorů ovlivňujících biologické chování a terapii karcinomu pankreatu
MUDr. Tomáš Marada, Ph.D.
Hodnocení významu perfluorocarbonu pro konzervaci pankreatu na modelu experimentální transplantace u potkana
doc. MUDr. Libor Janoušek, Ph.D. FEBS
Vliv použití biodegradabilních žlučových stentů na incidenci biliárních komplikací po transplantaci jater
MUDr. Miloš Kučera
Vliv radiofrekvenční ablace na protinádorovou imunitu u pacientů s hepatocelulárním karcinomem

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít