CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Pro lékaře

Pro pacienty s primárními nádory jater nabízíme komplexní možnosti léčby - vedle chirurgické léčby resekční provádíme i transplantaci jater. Tam, kde nelze postupovat radikálně, zajišťujeme léčbu paliativní ve formě radiofrekvenční ablace, ethanolizace a chemoembolizace. Za tímto účelem jsme zřídili i specializované webové stránky, kde je možné pacienty s hepatocelulárním karcinomem konzultovat, případně předat do další péče. Stránky jsou vyvěšeny na adrese onkologické společnosti Linkos. 

V oblasti hepatopankreatobiliární chirurgie a v oblasti léčby onemocnění trávicí trubice jsou do IKEMu - KTCH - odesíláni pacienti z různých zdravotnických zařízení v rámci celé České republiky. Vznikne-li nutnost akutního řešení situace (poranění jater nebo žlučových cest na operačním sále), nabízíme možnost převzetí pacienta po vzájemné telefonické konzultaci

V případě zájmu o spolupráci s naší klinikou při léčbě vašeho pacienta nás kontaktujte, prosím, v pracovní době na naší ambulanci nebo na našem lůžkovém oddělení tel.: 26136 3323 - 24 hodin denně. Případně je možno využít konzultace formou dotazu na chirurgie@ikem.cz.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít