CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Screening karcinomu pankreatu v IKEM

Screening karcinomu pankreatu v IKEM

Karcinom pankreatu je sedmou nejčastější malignitou a třetí nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. Jeho výskyt stoupá a úmrtnost zůstává vysoká. Česká republika patří s asi 2300 novými pacienty ročně k zemím s nejvyšším výskytem v Evropě. Většina pacientů s diagnostikovaným karcinomem pankreatu do roka umírá a pětileté přežití dlouhodobě nepřesahuje 10 %. Příčinou nepříznivé prognózy je vedle rezistence k onkologické léčbě, tedy radioterapii a chemoterapii, především pozdní záchyt onemocnění. Až 10 % pacientů má ke karcinomu pankreatu známou rodinnou predispozici.

Karcinom pankreatu zůstává dlouho bezpříznakový. Pacienti, u kterých je diagnostikován v době, kdy je jeho velikosti ještě malá, mají prokazatelně lepší prognózu. Screening karcinomu pankreatu si klade za cíl nalezení pacientů s malým karcinomem či dokonce v době jeho ještě neinvazivního stadia, což umožní chirurgickou léčbu a zlepšení prognózy či dokonce úplné vyléčení.

Screening karcinomu pankreatu není vhodný u bezpříznakových pacientů v obecné populaci. Může však být účinný u pacientů s vysokým rizikem vzniku karcinomu. Jedná se především o pacienty, u kterých byla prokázána některá z dědičných mutací způsobujících zvýšené riziko nádorových onemocnění různého typu, včetně karcinomu pankreatu (například BRCA2), pacienty s rodinným výskytem karcinomu pankreatu bez přítomnosti známé mutace (alespoň dva příbuzní z nichž jeden je příbuzný prvního stupně), či pacienty s hereditární chronickou pankreatitidou (typicky pacienti se zánětem slinivky vzniklým již v dětství).

V tomto roce byla Ministerstvem zdravotnictví v České republice akreditována Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii, jejichž úkolem je také provádět screeningový program karcinomu pankreatu. Ten spočívá v klinickém sledování včetně odběrů krve a provedení zobrazovacích vyšetření v pravidelných intervalech. Jedním z těchto vyšetření je endoskopická ultrasonografie.

Klinika hepatogastroenterologie IKEM je jedním z mála Center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii v České republice a nabízí screeningový program karcinomu pankreatu. Vyšetření a sledování těchto pacientů je součástí výzkumného projektu, jehož výsledky by měly přispět k našemu poznání účinnosti, výhod a rizik screeningového programu.

Pokud se domníváte, že patříte do skupiny pacientů se zvýšeným rizikem karcinomu pankreatu, kontaktujte prosím emailem ambulanci naší kliniky (Ing. Andrea Brucknerová, andrea.brucknerova@ikem.cz). Do Vaší žádosti uveďte, prosím, také Váš věk, který je důležitou součástí rozhodnutí o vhodnosti screeningu.

Na základě Vaší žádosti posoudíme vhodnost Vašeho zařazení do screeningového programu. Naše klinika ve spolupráci s ostatními pracovišti může nabídnout také genetické vyšetření na přítomnost zárodečných mutací predisponujících ke karcinomu pankreatu či hereditární pankreatitidě a komplexní gastroenterologickou, chirurgickou a onkologickou léčbu karcinomu pankreatu.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít