CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Screening karcinomu pankreatu v IKEM

Screening karcinomu pankreatu v IKEM

Karcinom pankreatu je sedmou nejčastější malignitou a třetí nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. Jeho výskyt stoupá a úmrtnost zůstává vysoká. Česká republika patří s asi 2300 novými pacienty ročně k zemím s nejvyšším výskytem v Evropě. Většina pacientů s diagnostikovaným karcinomem pankreatu do roka umírá a pětileté přežití dlouhodobě nepřesahuje 10 %. Příčinou nepříznivé prognózy je vedle rezistence k onkologické léčbě, tedy radioterapii a chemoterapii, především pozdní záchyt onemocnění. Až 10 % pacientů má ke karcinomu pankreatu známou rodinnou predispozici.

Karcinom pankreatu zůstává dlouho bezpříznakový. Pacienti, u kterých je diagnostikován v době, kdy je jeho velikosti ještě malá, mají prokazatelně lepší prognózu. Screening karcinomu pankreatu si klade za cíl nalezení pacientů s malým karcinomem či dokonce v době jeho ještě neinvazivního stadia, což umožní chirurgickou léčbu a zlepšení prognózy či dokonce úplné vyléčení.

Screening karcinomu pankreatu není vhodný u bezpříznakových pacientů v obecné populaci. Může však být účinný u pacientů s vysokým rizikem vzniku karcinomu. Jedná se především o pacienty, u kterých byla prokázána některá z dědičných mutací způsobujících zvýšené riziko nádorových onemocnění různého typu, včetně karcinomu pankreatu (například BRCA2), pacienty s rodinným výskytem karcinomu pankreatu bez přítomnosti známé mutace (alespoň dva příbuzní z nichž jeden je příbuzný prvního stupně), či pacienty s hereditární chronickou pankreatitidou (typicky pacienti se zánětem slinivky vzniklým již v dětství).

V tomto roce byla Ministerstvem zdravotnictví v České republice akreditována Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii, jejichž úkolem je také provádět screeningový program karcinomu pankreatu. Ten spočívá v klinickém sledování včetně odběrů krve a provedení zobrazovacích vyšetření v pravidelných intervalech. Jedním z těchto vyšetření je endoskopická ultrasonografie.

Klinika hepatogastroenterologie IKEM je jedním z mála Center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii v České republice a nabízí screeningový program karcinomu pankreatu. Vyšetření a sledování těchto pacientů je součástí výzkumného projektu, jehož výsledky by měly přispět k našemu poznání účinnosti, výhod a rizik screeningového programu.

Pokud se domníváte, že patříte do skupiny pacientů se zvýšeným rizikem karcinomu pankreatu, kontaktujte prosím emailem ambulanci naší kliniky (Ing. Andrea Brucknerová, andrea.brucknerovakem.cz). Do Vaší žádosti uveďte, prosím, také Váš věk, který je důležitou součástí rozhodnutí o vhodnosti screeningu.

Na základě Vaší žádosti posoudíme vhodnost Vašeho zařazení do screeningového programu. Naše klinika ve spolupráci s ostatními pracovišti může nabídnout také genetické vyšetření na přítomnost zárodečných mutací predisponujících ke karcinomu pankreatu či hereditární pankreatitidě a komplexní gastroenterologickou, chirurgickou a onkologickou léčbu karcinomu pankreatu.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít