CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Časovaný sběr moče

Časovaný sběr moče

Vážená paní, vážený pane,

abychom mohli posoudit Váš zdravotní stav, potřebujeme znát výdej některých látek močí v celodenním období. Sběr moče probíhá zpravidla od nedělního rána do pondělí (není podmínkou), moč budete uchovávat v čistě vymyté plastové láhvi, popřípadě láhvích. Pro správné vyhodnocení výsledků potřebujeme přesně znát dobu a objem sběru moče.

 Postupujte přesně  podle následujících pokynů:

 • Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do záchodové mísy (NIKOLI DO LAHVE!) a teprve od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do první lahve. Po naplnění této lahve můžete pokračovat ve sběru moče do další láhve. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 06:00, se do láhve vymočíte naposledy.
 • Během sběru moče jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte za 24 hodin kolem 2 litrů tekutin. Pokud pijete více a naplníte obě lahve za kratší dobu než za 24 hodin, sbírejte další moč do další, zcela čisté nádoby z umělé hmoty.
 • Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynecháte.
 • Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě (lednice), sběrnou nádobu uzavírejte.
 • V případě, že nemáte k lékaři nebo do laboratoře přinést celý objem moče, množství změřte s přesností na 10 ml!
 • Žádanku a láhve s močí odevzdáte v den ukončení sběru moče u ošetřujícího lékaře nebo na centrálním příjmu PLM (dle doporučení ošetřujícího lékaře).

Přesné dodržení pokynů je podmínkou správného vyhodnocení vyšetření.

Děkujeme za spolupráci.


Vyšetření albuminurie (dříve mikroalbuminurie)

Vážená paní, vážený pane,

pro posouzení Vašeho zdravotního stavu Vám bude provedeno vyšetření moče na albuminurii. Jedná se o speciální vyšetření, které zhodnotí stav ledvin.

 Postupujte přesně  podle následujících pokynů:

 • Moč sbírejte 8 hodin v klidovém stavu, to je během nočního odpočinku.
 • Ve 22:00 hodin se vymočíte naposledy do záchodové mísy (NIKOLI DO LAHVE !) a teprve od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do sběrné nádoby.
 • V 06:00 hodin ráno se do této nádoby vymočíte naposledy.
 • Nádobu po celou dobu uchovávejte na chladném místě (lednice), sběrnou nádobu uzavírejte.
 • Zkumavku (sběrnou nádobu) označte štítkem, na který napište své jméno a příjmení, datum narození, celkové množství moče v mililitrech a dobu sběru v hodinách. Zkumavku (sběrnou nádobu) uzavřete čistou sterilní zátkou.
 • V případě, že nemáte k lékaři nebo do laboratoře přinést celý objem moče, množství změřte s přesností +/- 5 ml! Potom odlijte vzorek do čisté sterilní zkumavky. Jestliže odměrný válec nemáte, doneste k vyšetření celý objem moče, přesné změření provedou pracovníci laboratoře PLM. Dbejte na řádné uzavření nádoby a zajištění proti vylití uzávěrem!
 • Ke zkumavce (sběrné nádobě) připojte žádanku. Na ni také uveďte přesný objem v mililitrech a počet hodin sběru, pokud se liší od doporučených 8 hodin, a odevzdejte v den ukončení sběru moče u ošetřujícího lékaře nebo na centrálním příjmu PLM (dle doporučení ošetřujícího lékaře).

Dodržení pokynů je podmínkou správného vyhodnocení vyštření.

Výsledek vyšetření Vám sdělí Váš ošetřující lékař.

Děkujeme za spolupráci.


Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera

Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za přesnou dobu. Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:

 • Sběr začíná v určený den přesně v určenou hodinu (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně vymočíte na záchodě MIMO sběrnou nádobu. Od té doby močíte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice).
 • Sběrné období trvá 3 hodiny.
 • Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny. Na štítku a žádance musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.
 • Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu, u žen zásadně po sedací koupeli.
 • Během pokusu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo 300 ml (třetina litru).
 • Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být spolu se žádankou doručena do 60 minut po ukončení sběru na Centrální příjem PLM prostřednictvím ambulance Vašeho lékaře.

Přesné dodržení pokynů je podmínkou vyšetření.

Děkujeme Vám za spolupráci.© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít