CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení klinické imunologie (OKI)

Oddělení klinické imunologie (OKI) poskytuje široké spektrum vyšetření k posouzení funkce a patologie imunitního systému. Zabývá se výzkumnou a pedagogickou činností v rozsahu své působnosti, poskytuje interpretační a konzultační služby, sleduje odborný vývoj v příslušné analytické a medicínské oblasti, navrhuje a realizuje zavádění nových diagnostických metod.

Lokalizace pracoviště: budova G, 4. patro.

Provozní doba: 7.30-16.00

Ostatní telefonní čísla:
Laboratoř imunologické diagnostiky:  23 605 2834, 23 605 5080
Laboratoř průtokové cytometrie: 23 605 3040
Laboratoř PCR: 23 605 3033

Laboratorní činnost

V laboratoři imunologické diagnostiky jsou vyšetřovány autoprotilátky proti rozsáhlému spektru antigenů. Vyšetření zahrnují systémové i orgánově specifické autoprotilátky, které jsou odečítány na různých substrátech (metody nepřímé imunofluorescence). Je možné rovněž vyšetřit autoprotilátky proti jednotlivým přesně definovaným antigenům (metody ELISA a Western blot). V laboratoři imunologické diagnostiky jsou dále vyšetřovány protilátky proti infekčním patogenům (EBV, HSV, Borrelia, Toxoplasma, Legionella, Chlamydia). PCR laboratoř provádí vyšetření extrahumánního genomu (BKV a CMV) a humánního genomu (trombofilní mutace) metodou Real-time PCR a poskytuje poradenskou činnost. Pacienti jsou ke genetickým vyšetřením doporučování lékaři IKEM.

V laboratoři průtokové cytometrie jsou na základě povrchových a intracelulárních markerů měřeny buněčné složky imunity i stav jejich aktivace. Pro potřeby alergologů jsou vyšetřovány IgE protilátky proti směsným i jednotlivým alergenům, celkové IgE a ECP (metoda FEIA), pro vybrané alergeny byl zaveden i test aktivace bazofilů. Pracoviště rovněž vyšetřuje kalprotektin ve stolici.

OKI je akreditovaným pracovištěm dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 v oblasti klinická imunologie.

Vzdělávání: Na pracovišti probíhají předatestační stáže lékařů i jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví, výuka studentů vysokých škol přírodovědného zaměření všech stupňů (bakalářské, magisterské, doktorandské). Pracoviště klinické a transplantační imunologie je sídlem Subkatedry alergologie a klinické  imunologie IPVZ a její vedoucí prof. Stříž je zároveň i garantem specializačního vzdělávání v tomto oboru na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

Věda a výzkum

Výzkumné projekty jsou zaměřeny zejména na transplantační problematiku a zabývají se jak úlohou buněk přirozené imunity (makrofágy, epiteliální buňky), tak i adaptivní imunity (B a T lymfocyty) v reakcích proti transplantátu. Kromě monitorování subpopulací monocytů, B a T lymfocytů, či T regulačních buněk pomocí průtokové cytometrie, je u pacientů vyšetřován i chemokinový profil a detekovány některé další molekuly regulující imunitní reakce. Ke studiu cytokinových interakcí jsou využívány in vitro modely kultivací lidských myeloidních a epiteliálních linií i primárních buněk. Kromě dominující spolupráce s klinikou nefrologie transplantcentra a dalšími řešitelskými týmy v IKEM jsou imunologické laboratoře zapojeny i do projektů řešených s externími výzkumnými skupinami. Spolu s týmem z Mikrobiologického ústavu AVČR jsou testovány nové látky manumycinového typu s potenciálními imunomodulačními účinky, při studiu transplantační tolerance spolupracujeme s laboratořemi Ústavu experimentální medicíny AVČR, úspěšná je též spolupráce s plicní klinikou Thomayerovy nemocnice v oblasti cytokinů regulujících fibrogenezu u intersticiálních plicních procesů. Problematika interakcí makrofágů s epiteliálními buňkami je dlouhodobě řešena ve spolupráci s laboratoří prof. Stephena Rennarda (University of Nebraska Medical Center, Omaha, USA).


Mgr. Martina Fialová

Vedoucí OKI

Tel.: 23 605 5223
E-mail: martina.fialova@ikem.cz

Bc. Ondřej Kica

Úsekový laborant

Tel.: 23 605 5147, 23 605 8860, 734 353 496
E-mail: ondrej.kica@ikem.cz

Mgr. Aneta Slavíčková

Analytik OKI

Tel.: 23605 5223
E-mail: aneta.slavickova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít