CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vzdělávání

PLM je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR pro zajišťování specializačního vzdělávání lékařů (dle zákona 95/2004 Sb.) v oboru

  • klinická biochemie
  • alergologie a klinická imunologie
  • lékařská mikrobiologie
  • hematologie a transfúzní lékařství

a pro zajišťování specializačního vzdělávání odborných pracovníků v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (dle zákona 96/2004 Sb.) v oboru

  • klinická biochemie
  • alergologie a klinická imunologie

Pracovníci PLM se podílejí na pregraduálním vzdělávání na lékařských fakultách a vyučují též v rámci specializačního vzdělávání v IPVZ a na lékařských fakultách.

Zástupce PLM je členem oborové rady, která zajišťuje postgraduální doktorandské studium v oboru imunologie.

PLM je sídlem Subkatedry alergologie a klinické imunologie IPVZ.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít