CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Pracoviště laboratorních metod (PLM)

Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

Přednosta PLM, Vedoucí PKTI, Vedoucí LLG

Tel.: 23605 5222, 23605 5173
Fax: 23605 3023
E-mail: ilja.striz@ikem.cz

Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Zástupce přednosty PLM, Vedoucí Centrální laboratoře

Tel.: 23605 5236
E-mail: antonin.jabor@ikem.cz

Andrea Berková, DiS

Asistentka

Tel.: 23605 5253
Fax: 23605 3023
E-mail: andrea.berkova@ikem.cz

Posláním Pracoviště laboratorních metod (PLM) je zajišťovat rutinní a specializovaná laboratorní diagnostická vyšetření v odbornostech klinické biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie, a provádět v těchto odbornostech výzkumnou, experimentální a pedagogickou činnost.

Pracoviště je tvořeno specializovanými laboratořemi, ambulancemi, součástí je rovněž Autotransfúzní jednotka připravující vybrané autologní a homologní krevní přípravky a Český  registr dárců krvetvorných buněk.

Náplní práce jsou především analýzy biologického materiálu, odebraného na klinických pracovištích. 

Odborná pracoviště PLM poskytují také konsiliární služby v příslušných odbornostech, vyvíjejí a zavádějí nové diagnostické metody a postupy. PLM reaguje na nové poznatky a s ohledem na možnosti systému zařazuje do svého repertoáru nová vyšetření. 

Kvalita péče je garantována vysoce odborně zdatným týmem pracovníků a potřebným přístrojovým vybavením předních světových výrobců zdravotnické techniky.

PLM je akreditovaným pracovištěm pro zajišťování specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, alergologie a klinická imunologie a v oboru laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví schváleným MZČR.

Úzce spolupracuje s dalšími specializovanými a výzkumnými laboratořemi IKEM a je sídlem Subkatedry alergologie a klinické  imunologie IPVZ.

Většina z našeho kolektivu zůstává v anonymitě, ale výsledky naší práce výrazně přispívají k péči o zdraví pacientů.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2021. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím