CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Centrální příjem vzorků (CPVZ)

CENTRÁLNÍ PŘÍJEM VZORKŮ (CPVZ)

Zabezpečuje centrální příjem vzorků klinického materiálu pro biochemická, hematologická a imunologická vyšetření. Zajišťuje identifikaci, kontrolu dodaných vzorků, přiřazení laboratorního čísla, centrifugaci, alikvotaci, rozdělení a distribuci. CPVZ odpovídá za monitoring teplot v chladicích a mrazicích zařízeních PLM.

Lokalizace pracoviště: budova G, 4. patro.

Provozní doba: 24 hodin denně.

Aktuální kontakty:

Úsekový laborant CPVZ
Bc. Jiří Kotrbatý, DiS.
tel. 23 605 5210, 23 605 5211, 23 605 2280
jiri.kotrbaty@ikem.cz

Pohotovostní služba CPVZ:
tel.: 23 605 2830, tel.: 23 605 2831

Vyšetření v externích laboratořích

CPVZ slouží jako sběrné místo pro transport méně častých nebo vzácných vyšetření do externích laboratoří.

Seznam těchto vyšetření najdete ZDE.

Biologický materiál pro vyšetření v externích laboratořích musí být odebrán tak, aby byly splněny podmínky preanalytické fáze, vybaven požadavkovým listem (žádankou) se všemi standardními náležitostmi (včetně data a času odběru), razítka a podpisu lékaře a žádankou na transport. Pracovníci CPVZ požadavek zaevidují a odešlou do příslušné laboratoře. Seznam vyšetření v externích laboratořích je podle potřeby aktualizován.

POZOR - podmínky preanalytické fáze uvedené v seznamu vyšetření nemusí být aktuální. Doporučujeme prověřit podmínky preanalytické fáze v laboratorní příručce poskytujícího pracoviště!


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít