CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení imunogenetiky (OIG)

Oddělení imunogenetiky (OIG) zajišťuje HLA typizaci (Human Leukocyte Antigens - český překlad: antigeny tkáňové slučitelnosti) pro orgánové transplantace a monitorování HLA-specifických protilátek před a po transplantaci pro diagnostiku protilátkami zprostředkované rejekce. Pro Český registr dárců krvetvorných buněk (ČREG) provádí HLA typizace dobrovolných dárců a vyšetřování pacientů a jejich dárců před transplantací krvetvorných buněk.

Lokalizace pracoviště: budova G, 2. patro a pavilon Z4.

Provozní doba: 7:30-16:00 (pracovní dny, pondělí až pátek)

Pohotovostní doba: 24 hodin (pondělí až neděle, včetně svátků)

Pohotovostní služba: 26 136 2345, 603 869 910 

Ostatní telefonní čísla: 
Laboratoř protilátek (Z4): 26 136 2350
Laboratoř přípravy typiz. desek (Z4): 26 136 2142
Laboratoř příjemců orgánů (Z4): 26 136 2355
Laboratoř dárců krvetvorných buněk (Z4): 26 136 2349
Sérologická laboratoř (G2): 26 136 5279
DNA laboratoř (G2): 26 136 5351
Krevní skupiny (G2): 26 136 5239

Klinická činnost:
OIG zajišťuje komplexní služby v oboru imunogenetiky včetně interpretací imunogenetických vyšetření a konzultací pro klinická pracoviště.

Konzultační činnost:
Laboratoř nabízí a provádí konzultační činnosti s ostatními klinikami v IKEM. Dotazy a konzultace ke genetickým vyšetřením jsou dostupné v běžné pracovní době na tel. lince 3365. Konzultace k vyšetřování HLA protilátek (Luminex, PRA, crossmatchové testy) jsou dostupné v běžné pracovní době na tel. lince 2347.

Laboratorní činnost: 
Kromě serologických technik, jako je cytotoxická křížová zkouška (CM), nabízí OIG pro vyšetřování HLA protilátek také metody křížové zkoušky na průtokovém cytometru (FCXM) nebo Luminex. Pro HLA typizaci využívá rutinně molekulárně biologické techniky (PCR-SSP, SSOP a sekvenování).

Oddělení se podílí na přípravě podkladů a výběru nejvhodnějšího řetězce v programu párové výměny ledvin.

OIG provádí pro potřeby Autotransfúzní jednotky a ČREG PLM vyšetření krevních skupin a screening nepravidelných protilátek.

OIG je od roku 2001 držitelem prestižní akreditace Evropské federace pro imunogenetiku (European Federation for Immunogenetics) a v roce 2016 získalo akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189:2013.

Vzdělávání:
OIG organizuje odborné semináře a vědecké konference tematicky zaměřené na HLA typizaci a screening protilátek, podílí se na výchově pre- a postgraduálních studentů.

Věda a výzkum: 
OIG se účastní řešení národních a evropských vědeckých projektů.


doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.

Vedoucí OIG

Tel.: 26136 2347, 605 238 016
E-mail: antonij.slavcev@ikem.cz

Mgr. Šárka Valhová

Úseková laborantka

Tel.: 26136 5344, 734 366 658
E-mail: sarka.valhova@ikem.cz

Mgr. Matěj Röder

Analytik OIG

Tel.: 26136 3365
E-mail: matej.roder@ikem.cz

RNDr. Tereza Jančušková, Ph.D.

analytik

E-mail: tereza.jancuskova@ikem.cz

Mgr. Kateřina Jáklová

Analytik OIG

E-mail: katerina.jaklova@ikem.cz

Mgr. Aneta Glosová

Analytik OIG

E-mail: aneta.glosova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít